Valery Uvarov: Starodávné technologie v současnosti

Ačkoli je historie důležitou součástí naší přítomnosti, a to zejména díky hluboké studnici vědomostí a informací o vývoji lidstva, nabízí nám současně i mnohem hlubší poznání sebe sama a vesmíru, než by se mohlo na první pohled zdát. Není žádným tajemstvím, že historii píší vítězové, a tak lidstvo v průběhu časů přišlo nejenom o významnou část zaznamenaných spisů (např. spálená Alexandrijská knihovna), ale taktéž můžeme považovat historii za zkreslenou.  Rozšířený pohled by nám mohly nabídnout svitky a knihy uchované například ve Vatikánské knihovně. Bohužel přístup k těmto textům má jen omezený počet lidí na této planetě. A tak nám nezbývá než se spokojit s tzv. „historií publikovanou veřejnou obcí“, či se uchýlit k poznatkům alternativních dobrodruhů, jež vysvětlují vývoj lidstva rozdílnými pohledy, které jsou mnohdy přehlíženy.

Jedním z těchto dobrodruhů je i Valery Uvarov.

Od armády k výzkumu

Není tajemstvím, že Valery působil dlouhodobě v ruské armádě, následně v 90. letech začal s výzkumem dědictví starověkých civilizací a ufologií. Podnikl nespočet expedic do zemí jako Indie, Mexiko, Kambodža, Indonésie, Čína a Egypt. Na základě poznatků z těchto expedic napsal Valery několik knih o starodávných civilizacích a přenesl know how našich předků do staveb i výrobků, jež spatřují světlo světa v Rusku. Valery tvrdí, že nepochopení v rámci čtení hieroglyfů a piktogramů vede k celkovému chybnému vnímání historie Země. Nejdůležitější aspekty poznání přenesené díky kněžím z generace na generaci byly zaznamenány spíše do jazyka symbolů než slov. Piktogram může obsahovat několik úrovní informací (významů). Jednotlivé symboly obsahovaly smysl celé doktríny, zatímco vyjádření jediné myšlenky slovy někdy vyžaduje množství knih. Navíc slovní záznamy zanechávají prostor pro nesprávné interpretace a možnost manipulace.  

Schopnost číst posvátné texty psané v hieroglyfickém jazyce byla ztracena dlouho před zánikem egyptské civilizace. Kněží posledních dynastií už nebyli nositeli poznání, vědomi si skutečného významu. Při umisťování hieroglyfů na stěny chrámů měli představu o skutečném významu asi takovou, jako dnes běžný kněz o kvantové fyzice.

To je důvod, proč učení našich předků o „energii života“, která sahá od Aristotela přes Thalese z Miletu až do současnosti, bylo interpretováno nesprávně.

Pro příklad si můžeme vzít tento znak  .

Zatímco veřejná vědecká obec tvrdí, že se jedná o vodu, dle Valeryho bádání jde znak pro energii. Tento symbol silně připomíná sinusoidu. V matematice se sinusoida používá k popisu vlny nebo oscilačního procesu. Taková analogie vzniká přirozeně z pozorování pohybu vln na povrchu vody.
Všechno, z čeho se hmota skládá, je důsledkem interakcí různých vibrací životního prostředí. Proto se symbol, který připomíná vlnu, používá jako přirozeně odrážející podstatu tohoto procesu.

Energie je základní princip všech věcí. Vše z ní vyplývá. Vše z ní vzniká a do energie se vrací. Změny ve věcech jsou diktovány kompresí a ztuhnutím.
Po pročítání těchto slov jsme si uvědomili, že zasvěcenci hlubokého starověku, od nichž starověcí egyptští kněží zdědili své pojetí, byli vědci s velmi vysokou úrovní znalostí a že Albert Einstein nebyl první, kdo objevil kapacity prostoru, času a energetických polí, když dospěl k závěru, že:
„ Pole je jediná skutečnost: neexistuje žádná fyzická hmota, jen kondenzování a zhutňování pole .“

Egyptské tajemství sebe-dokonalosti

Hlavním důvodem všech problémů v našem každodenním životě je nedostatek energie a nevědomost o bioenergetických cyklech lidského těla, Země a vesmíru.

Jak, jak můžeme tuto situaci změnit? Kde najdeme nápovědu?

Moderní medicína nám nedává odpověď na tuto logickou otázku. Efektivní metodika obnovy energetické bilance, která by mohla okamžitě změnit náš život nám není známa. Proto sledujeme zhoršující se proces vývoje lidstva, ztrácíme důvěru v sebe i v budoucnost.

Vraťme se na místo, kde disponovali těmito poznatky, a to do starobylého Egypta.

V některých starověkých egyptských textech zůstaly náznaky, že faraónům byly dány znalosti z rukou bohů. Využívali jej faraóni, kteří postavili pyramidy a získali božské schopnosti.

Výstavba pyramid jako zdroje energie života, aneb projekt Nová Atlantida.

Jedná se o výstavbu města budoucnosti, které se skládá z pyramid, či budov vytvářejících a produkujících stálý tok energie sloužící nejen k prohloubení vnitřního splynutí, ale taktéž zlepšení celkového zdraví či zkvalitnění života.

Technologie použitá při výstavbě i celková typologie staveb vychází z dlouhodobých bádání, přičemž konečný stav zajišťuje maximální efekt pro vytváření a práci s energií.

Tento projekt vzniká na Sibiři, a to pod vedení Valeryho týmu, který využívá veškerých poznatků a přenáší je do praxe, aby mohli účinně testovat převzaté vědomosti.

Více se o těchto tématech můžete dozvědět na chystané přednášce 16. - 17. 11. 2018 v Praze (více informací na webové adrese: http://energyoflife.cz/valery-uvarov-v-praze/), kde Valery zavítá a poskytne své znalosti nabyté za celou dobu své praxe. V neděli 18.11.2018 pak bude vystupovat v Beskydech v příjemném prostoru restaurace Tutto (Lubno 30, 73911 Frýdlant nad Ostravicí ) a to od 17:00 a bude se věnovat komplexu pyramid na Sibiři (informaci o akci se dozvíte zde: https://www.facebook.com/events/551722775239808/)


Témata semináře v Praze:

• Anatomie pyramid
• Jak se dostat do rezonance s univerzálním zdrojem energie.
• Biologické a energetické cykly lidské bytosti.
• Správný a účinný způsob obnovení bioenergetických rytmů organismu;
• Jak efektivně vyčistit naše tělo od strusky a negativních energií.
• Jak zachránit, shromažďovat a shromažďovat energii pro zdraví a duchovní přeměnu.
• Jak vypočítat individuální roční bioenergetický cyklus.
• Jak porodit silné a zdravé dítě s vynikajícími duševními a duchovními schopnostmi.


PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč