Silviya Valkova: Za stav této civilizace jsou především zodpovědní lidé z této civilizace

Zdravím moji drazí,

Právě jsem dočetla několik článků z blíže nejmenovaného blogu, kde autor má neustálou tendenci energeticky bojovat s entitami, které zve Archony.

Nepopírám, že v tomto světě vládnou účelně duše, které popírají existenci světla nebo dobra, nebo čehokoli pozitivního. Ekonomický systém západního světa je účelně postaven tak, aby z člověka vyždímal co nejvíce jeho energie a převedl ji na peníze. Skrze tento převod pak lze shromažďovat bohatství, ovládat jiné lidi a řídit byrokratické systémy jako je stát, banky a tak podobně.

Přitom je ale potřeba, aby si právě ona většina, která tráví 8 hodin denně v práci a předává svoji energii ekonomickému systému, myslela, že je to tak v pořádku a že to lepší nebude. Takže jsou dětem vymývány mozky již ve školách, a všem lidem doma u televize (spousta hrdinů z amerických filmů jsou buď bohatí lidé, manažeři nebo policisté nebo vojáci). A když už nic jiného nepomáhá, tak televizní zprávy plné násilí a umně ochuzené o jakoukoli zmínku o nových objevech, které doslova přepisují naši historii ( viz. Objevy staveb v Göbekli Tepe) nebo nám můžou výrazně pomoct v běžném životě (např. solární panely), rozšíří dostatečné množství strachu a zajistí poslušnost většiny populace.

Bohužel si však musíme přiznat, že ačkoli jsou kolem nás nesporně i nějaké negativní entity, těch pozitivních je rozhodně víc a je naší osobní volbou, čemu budeme věřit a k čemu budeme upírat svoji vlastní pozornost. Kdyby tady byl problém jen s tisícovkou lidí, kteří tvoří vládnoucí elitu, nebylo by těžké pro jakoukoli lidskou nebo mimozemskou skupinu bytostí, aby je odstranila.

Jenomže ono to tak není.

Na Zemi je několik miliard duší, které jsou hluboce traumatizované zkušenostmi pádu Atlantidy a Lemurie. V obou případech se jednalo o celosvětové civilizace s několika národnostními centry. Nemysleme si, že jsme první celosvětovou civilizací, která se tady objevila. Rozsáhlé památky megalitických staveb odkazují na využití technologií (ať už duchovních či materiálních), které zdaleka přesahují naše současné schopnosti. Je evidentně samozřejmé, že takové civilizace budou v daném období své existence kulturně zasahovat po celém světě.

Staré duše, které se zde inkarnují už od počátku věků planety, patří mezi ty, kteří se vyvíjejí v cyklech, kdy na konci každého cyklu dochází k zrychleným časoprostorovým událostem. To se ve fyzičnu může a často se projevuje katastroficky. V tu chvíli duše, které jsou dostatečně vibračně vyvinuté, se pozvednou nad hmotu a ti, co ne, jdou níž do většího karmického zatížení.

A to se také stalo na Zemi. Máme za sebou 2, nebo řekla bych, že dokonce 3 celoplanetární katastrofy. Záznamy o té poslední (Potopa Světa před cca 12,5 tisíci lety) se dochovaly v deskách ze Sumeru i v bájích a pověstech mnoha dalších kultur.

Jak chcete vysvětlit takových duším, nesoucích hluboce v sobě mnoho utrpení a výčitky svědomí, že mají postoupit do světla?

Těžko. Zrovna tuto sobotu jsem strávila den, kdy jsem se snažila marně vysvětlovat, že už je fakt a doopravdy potřeba pustit tu bolest ven, protože už je v tom člověku zahnisaná tak hluboko, že ztratil spojení s vlastními niterními city.

No a takových je prosím naprostá většina lidstva. Samozřejmě, že po pádu poslední Atlantidsko-Hyperborejsko-Egyptské civilizace se ve vesmíru našlo pár temných dravců, kteří se přilepili na tuto planetu. Vždyť ono oslabení světla a postapokalyptický stres si o to přímo říkal.

Jenže ti dravci odejdou sami, když si to většina zdejších lidí bude přát.

A přejí si to lidé doopravdy?

Vždyť je mnohem snazší tvrdit, že za tu bolest uvnitř mých citů může nějaké blíže neidentifikovaná temná entita, než si přiznat, co všechno je mým vlastním konáním. To by totiž znamenalo, že musím začít překonávat a měnit sama sebe.

A pro většinu lidí je nejtěžší změnit sama sebe.

To by totiž znamenalo, že musíte přijmout zodpovědnost za svůj život.

Dneska už existují průkopníci v technologiích, umožňujících žít z dokonale obnovitelných zdrojů. Potřebujete jenom mít kousek půdy, studnu, solární panely, čističku vody a plynovou centrálu s domácí bio plynárnou, kterou dnes vyrábí jedna izraelská společnost. A pak se můžete začít zabývat pěstováním vlastní potravy, zařídit si jedlý les nebo něco jiného. Jenže to je rozhodně víc práce než si dojít do krámu, že?

Žít duchovní život je ve výsledku totiž mnohem pracnější.

Kromě fyzické práce je potřeba se také naučit používat vlastní duchovní praktiky k tomu, abyste si neustále hlídali a pročišťovali energetická centra v těle. Je potřeba se stavět zodpovědně ke svým vlastním vztahům k přírodě, k vesmíru a k dalším lidem. Je potřeba přijmout vlastní zodpovědnost i za činy a kletby vykonané v tomto i v minulých životech.

Je potřeba se naučit být až krutě upřímný k sobě i k ostatním a mít odvahu vykonat změnu ve svém životě. Byť ta změna je většinou velice namáhavá. Já jsem se 11. listopadu 2017 nechala inspirovat na duchovním semináři v Praze a 17. listopadu 2018 jsem již pořádala seminář ve vlastním studiu v Turnově.

Myslíte si, že to bylo snadný zařídit všechny byrokratické, energetické a marketingové věci, které k tomu byly potřeba? A ještě jsem u toho chodila do práce. Sama nevím, jak se to povedlo, protože jsem po většinu času byla tak unavená, že jsem fungovala spíše jako chodící mrtvola. A taky jsem musela překonávat svoje pochybnosti a hned na prvním semináři ještě v hotelu mi bylo sděleno, že mi nikdo nerozumní a že to k ničemu není.

Ale vzdala jsem to? Ne.

Ovšem mnohem snazší by bylo sedět si na zadku a občas napsat o tom, jak je ten svět špatný.

A to bohužel dělá spousta lidí.

Zpohodlněli jste moji drazí. Naučili jste se existovat v temnotách a zapomněli jste na světlo a na to, jak se dá existovat ve vyšších dimenzích.

A to je ta největší chyba!

My jako indigová generace jsme sem přišli s takovými znalostmi a schopnostmi, že té části z vás, která o to stojí, můžeme snést modré z nebe. Ovšem obávám se, že většina by se v tu chvíli zeptala, jestli díky tomu bude chleba levnější, nebo jestli si najdou někoho na sex.

Bohužel se mi v tuto dobu doopravdy často stává, že vyjmenuju minulé životy svým klientům, doporučím jím literaturu, filmy i činnosti, které je ve výsledku dovedou k plnějšímu a spokojenějšímu životu. A na konci diskuze se dozvím, že je to všechno sice dobrý, ale jestli si najdou taky ženu/muže.

Je to prosím vás vaše svobodná volba.

Vaše sexuální chování je také vaší svobodnou volbou! Proč se na to ptáte, když si volbu svých vztahů určujete pouze vy sami?

Proč se potřebujete ujišťovat o tom, že byste někomu měli dávat lásku?

Je přirozené dávat lásku všem!

Ať už je váš vztah s dotyčnou osobou sexuální, rodinný nebo přátelský, je pro každou bytost přirozené lásku dávat a od toho druhého ji také přijímat!

A to co vám v tom brání, jste pouze vy sami. Nikdo jiný vám nebrání v tom, abyste někomu řekli, že ho máte rádi. Tak proč to neděláte?

Víte, jak to ostatní lidi potěší? Budete se divit.

Samozřejmě každý máme nějaké silné stránky a nějaké slabiny. Taky nejsem výjimka. Taky si s každým nesednu do noty. Ale to neznamená, že ustrnu a nebudu se dále měnit a vyvíjet.

Za stav této civilizace si můžou především lidé z této civilizace.

Ano, temní, kteří sem přišly, změnily energetické souřadnice vašeho DNA tak, aby umožňovalo i převtělování duší, které jsou temné, drakoniánské a tak podobně. Ale proč to tolerujete?

Tento temný matrix tady může existovat pouze do té chvíle, dokud ho budete vy sami tolerovat. A to nemluvím o tom, že většina ho vlastně dokonce i podporuje.

Takže nechte Temné entity prostě odejít, nedávejte jim už energii své pozornosti.

MÍSTO TOHO VEMTE ŽIVOT DO VLASTNÍCH RUKOU A ZAČNĚTE S NÍM NĚCO DĚLAT!

PŘESTAŇTE UŽ LHÁT SAMI SOBĚ O SOBĚ SAMOTNÝCH. POSTAVTE SE PŘED ZRCADLO SVÝCH VLASTNÍCH ČINŮ, SVÉ DUŠE, SVÉHO SRDCE A BOHA UVNITŘ VÁS.

A AŽ SI UJASNÍTE V HLAVĚ, CO DOOPRAVDY CHCETE, TAK TO PROSTĚ VYKONEJTE.

ČAS ČINŮ UŽ NASTAL!

Tak směle do toho!


PS: Do našeho studia v Turnově zvu samozřejmě každého, kdo má zájem o další duchovní rozvoj!

Silviya Valkova, PhD.


Silviya_ValkovaAutorka článku Ing. Silviya D. Valkova, PhD.

Andělé jsou neviditelnou silou stvoření a strážný anděl představuje první článek, který nás spojuje s neviditelným světem. Úkolem strážného anděla je, aby nás učil a provázel. Andělé nám pomáhají stavět na vědomostech, které jsme již získaly jinými prostředky. Spojují jednotlivé informace a pomáhajínám objevovat základní vzorce, abychom tak dosáhli hlubokého vhledu do podstaty Božího stvoření. 

www.andelebezhranic.estranky.cz


Nejnovější články na našem portálu

listopad 27, 2023 230
Bretaň (francouzsky Bretagne, bretonsky Breizh, v jazyce gallo Bertaeyn), divoký skalnatý, větrem...
listopad 26, 2023 3834
Při letošní Lví bráně jsem díky jedné klientce znovu otevřela svůj větší zájem o asteroidy. S tím...
listopad 24, 2023 320
„Nazývám mučednictvím to, že pro strast a protivenství trpím ve vězení a nevím, zda nebudu trpět...
listopad 22, 2023 392
„In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. – Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého....
listopad 20, 2023 718
22.11. 2023 v 15:03 vstoupí Slunce do znamení Střelce, který v čase přibývající temnoty hledá...
listopad 17, 2023 365
Diamant je pokládán za krále drahých kamenů, čemuž nasvědčuje i jeho řecké jméno „adamas“, což...
listopad 13, 2023 1516
Většina lidí, se pro praktikování autopatie rozhodla z toho důvodu, že jim konvenční medicína...
listopad 06, 2023 422
„Vúdú je náboženstvím stvoření a života. Je uctíváním slunce, vody a dalších přírodních sil, ale...
říjen 29, 2023 755
Občas se setkávám s názory, že lidské ego (představa o sobě a o světě) nebo stín (potlačené...
říjen 24, 2023 1790
Obecně anémie vyjadřuje, že jedinec emočně i mentálně upadá, protože nenachází smysl života. Trpí...
říjen 23, 2023 1223
23. 10. v 18:21 vstoupí Slunce do znamení Štíra, který hledá, co je pod povrchem, aby objevil...
říjen 18, 2023 2307
Kouzla a čáry byly odpradávna spojené s věšteckým uměním romského národa. Důležitou úlohu při...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1933577
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 514273
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 454606
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 290096
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 279667
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 271617
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 256970
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 245535
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 244890
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 241288
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 238186
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 214060
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 205016
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 185924
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
30 září 2019 185667
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
27 srpen 2020 183708
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 175814
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 165765
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 162724
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 160347
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 141901
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127568
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 123791
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 121502
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...