Čakry Ivona AntaliiV roce 2012 ke mně přišla informace, že máme 7 čaker.
V tu dobu, jsem to tak vnímala... O více čakrách se nikde nemluvilo. Zároveň v tomto samém roce, ke mně skrz můj osobní prožitek přišla informace nová. Pozorovala jsem se odněkud z výšky a stoupala stále nahoru. Sledovala jsem vše z atmosféry, poté z vesmíru, z mléčné dráhy, z galaxie, z jiných galaxií a dále, až jsem najednou viděla velké množství koulí a v tu chvíli si uvědomila, že jsou to různé vesmíry. Vnímala jsem, že mám více jak sedm čaker, že je více dimenzí a také velké množství vesmírů. V té době se o tom nikde nepsalo... Šla jsem ještě dál a vnímala, že toto velké množství koulí se nachází v jedné velké obrovské, která září oslepujícím zlatobílým světlem. Tato koule je nejen plná světla, ale také bezpodmínečné lásky. V tu chvíli mi došlo, že se dívám na "Zdrojovou energii", která v sobě obsahuje velké množství vesmírů.

Čaker jsem u sebe v tento okamžik vnímala třináct...

Začínám chápat spojení této zářící koule se Sluncem. Slunce jsou malé kousíčky – odštěpky této Zdrojové koule. Pokud se napojíme na Slunce, napojíme se i na Zdroj, chcete-li Boha. Je to živá energie, srdce naší sluneční soustavy, které nás propojuje se srdcem naší galaxie, našeho vesmíru, jinými vesmíry a Zdrojem, celkem, Jednotou všeho. Slunce je spojeno s naším srdcem. Pokud jste zcela ve svém srdci, tak jste v Bohu – jste Bohem, Tvůrcem. Egyptská Božstva si toho byla vědoma. Proto se často tamní Bohové zobrazovali s malým Sluncem nad hlavou. Znázorňuje to jejich napojení srdcem, přes korunní čakru na Slunce a tedy Zdroj.

Dříve jsem vnímala tuto obrovskou zlatou kouli nad svou hlavou a to, jak jsem na ni napojena. Byla čím dál blíž, až vstoupila do mé hlavy. Tato zářící Zdrojová koule v hlavě, pak vytváří světlo i kolem ní. Vzniká tzv. svatozář, kterou můžeme vidět u andělů,  či "svatých". Svatozář se mi později na jednom čakrovém workshopu ukázala ještě i v jiném světle. Viděla jsem, jak mou hlavou prochází roh jednorožce, a sice protíná oblast třetího oka a místo v zadní části krku. Tam se nachází čakra, která, když je plně otevřená způsobuje napojení na akašské záznamy, minulé životy, naše předky atd. Tuto čakru mám propojenu s třetím okem, a tudíž mám schopnost toto vše vidět. Zářící zlato-bílý roh jednorožce prochází těmito čakrami a trčí ven z hlavy. Později jsem vnímala, jak je má hlava doslova prošpikována těmito rohy na několika místech.

Spojovaly se důležité čakry v oblasti hlavy a vytvářely kruhovou zářící energii, která také tvořila silnou svatozář, kterou známe z kreseb svatých.

Systém čakerKdyž se na tuto záři více zadívám, tak nevidím kruh, ale spirálu, která se rozšiřuje směrem vzhůru k vesmíru. Plně otevírá korunní a další vyšší čakry. Uvědomila jsem si, že ten kdo navrhl Sochu Svobody moc dobře věděl, co dělá. Oficiálně nám bylo předloženo, že její čelenka se sedmi paprsky znamená svobodu přes sedm moří a kontinentů, ale když se na ni zaměříte a protáhnete její paprsky skrz hlavu, tak dostanete právě tu svatozář, kterou prošpikování této oblasti rohy jednorožců vytváří. A ano znamená to svobodu. Navíc ještě tato socha nese pochodeň světla, kterou nabízí světu. Tyto bytosti vibrují Kristovskou energií a mají velmi vysoké vibrace. Panna Marie bývá často znázorňována v doprovodu jednorožce. Když se zadíváte na její zpodobnění na obrazech, tak uvidíte také, že její hlavou procházejí světelné paprsky přesně tak jako např. i Sochou Svobody. Pokud paprsky v její čelence protáhnete, až za hlavu, tak vytvoří svatozář. Na místech kde se tyto světelné body protínají se světelnou spirálou, se tvoří hvězdičky. Jsou to hvězdy Merkaby... Zřejmě ne náhodou měl Ježíš na hlavě trnovou korunu. Měla mu narušit tyto body – čakry, které ho spojovaly s vyššími dimenzemi.

Po zážitku s třinácti čakrami mi později přišel další prožitek, při kterém jsem si uvědomila, že čaker je daleko více. Viděla jsem, jak levituji v meditačním sedu vysoko v horách Himalájí. Zcela zřetelně jsem naproti sobě vnímala dalšího levitujícího muže a rozeznala v něm Dalajlámu. Muže, kterého velmi dobře znám z dřívějších inkarnací. Chvíli jsme si telepaticky povídali a poté jsem uviděla zářící rozšiřující se spirálu nad i pod svým tělem, se středem v srdci. V tom v těchto světelných trychtýřích začalo směrem nad i pod mým tělem naskakovat velké množství čaker. Bylo jich tolik, že se nedaly ani spočítat.  Uvědomila jsem si, že pokud se nacházíme ve více dimenzích a máme tzv. multi-dimenzionální tělo, tak je jejich počet nejspíš roven nekonečnu. Vnímala jsem, že mi mimo jiné září dlaně i chodidla. Zde i jinde jsou také čakry...

Je moc krásné pozorovat tyto útvary, když stojíte v posvátných geometriích složených z krystalů. V každé čakře se mi točila malá světelná Merkaba a rozkvétal v ní lotos... Nedávno se k symbolům v čakrách přidal i trojplamen. Jak jsem již dříve psala, tak po spojení s mým dvouplamenem na vyšší dimenzi se mi v duchovním srdci rozhořel trojplamen. Jednoho dne jsem vnímala, jak se přesouvá směrem k lůnu. Tam rozkvétají růže, které se odtud šíří po celém těle. Začíná se přesouvat směrem do Země. Z jednoho chodidla tryská jeden paprsek, z druhého druhý a z lůna třetí. Všechny tři se spojují a jdou, až do jádra, srdce, krystalu Země, kde se ukotvují. Tady bych chtěla říct, že jakýkoli symbol se vám aktivuje v nějaké čakře, tak je třeba ho ukotvit v Zemi. Jinak to vše zůstane jen v energetické rovině a nesestoupí do hmoty, do fyzického těla, do materiálna. Potom, co se trojplamen ukotvil v srdci Země se rozhořel ve všech mých čakrách. Zároveň jsem vnímala jak všemi čakrami prostoupuje diamantové světlo. Vše se ukotvilo v Zemi...

V hluboké lásce - Antalii

Autorka článku: Ivona Antalii, atlantské meditace, kurzy, atlantské a partnerské přepisy www.kliceksrdci.cz

Tento článek není dovoleno kopírovat na jiné weby ani kopírovat části textu. Pokud chcete článek publikovat, získejte si osobní souhlas autorky. Budeme však velmi rádi, když jej budete sdílet na sociálních sítích. Ke snadnému sdílení na facebooku využijte tlačítko sdílet v horní části článku. Děkujeme, že dodržujete naše autorská práva. :-))

 

Novinky ze všech kategorií článků

PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč