Hanna Lapacho: Slunce v Panně – Očista dočista

23. 8. 2022 v 5:16 přejde Slunce do znamení Panny, kdy se dostáváme k 6. znamení zvěrokruhu, do poloviny astrologického roku, abychom se 23. 9. 2022 ve 3:04, kdy Slunce znamení Panny opustí, přehoupli do závěrečné poloviny. Podobně jako každý měsíc prožíváme úplněk, kdy Luna dosahuje vrcholu a zviditelňuje naše pocity a emoce, dostáváme se k „slunečnímu úplňku“, k vrcholu roku, kdy se ukazují plody naší práce, které nás naplňují štěstím a spokojeností, díky které z nás vyzařuje klid, protože mysl je pokojná, svědomí je čisté a tak uvnitř nás proudí čistá, panenská a zdravá energie. Přichází čas, kdy se zviditelňuje, do čeho jsme vložili energii a co nám to přineslo. Co sejeme, kam vkládáme energii, to sklízíme. Plody naší práce nemusí být viditelné, můžeme cítit nový život v sobě, posun, který jsme udělali, čímž náš život nabírá nový směr.

24. 8. se vizionář Uran obrátí to zpětného chodu, a tak všechny transpersonální planety (Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a Pluto) budou celé září retrográdní. Zpětný Uran v Býku nás bude vracet k tématům spojenými se změnou reality, hodnot, ekonomiky a ekologie, které jsme otevřeli od 18. 1. až do 24. 8. Budeme znovu přehodnocovat a přeceňovat, abychom opustili staré a začali tvořit novou realitu. Až se Uran 22. 1. 2023 vrátí do přímého směru, budou nám změny, které povedou k posunu, jasné a zřejmé.

26. 8. Merkur, který je vládnoucí planetou Panny, vstoupí do znamení Vah. Merkur je zodpovědný za naše přemýšlení a komunikaci. Mysl je duální, plná protikladů, racionální a iracionální, logická, jednoduchá, konstruktivní, nelogická, komplexní i komplikovaná. Proto je vše možné a zároveň nemožné. Záleží na našem nastavení, úhlu pohledu, v jakém zajetí představ, přesvědčení a předsudků jsme uvízli, kdo ovládá naši mysl, má moc vkládat semena pochybností o nás samotných do naší hlavy a proto si nevěříme a ztrácíme sami sebe. Myšlenky jsou tvůrčí, vždy najdeme možnosti a způsoby, kterými je možné uskutečnit to, co chceme anebo důvody, jak se uskutečnění vyhnout. Pokud se bojíme udělat chybu, nevěříme si a bojíme se změny, i když by mohla vést k naší spokojenosti, jedeme ve stereotypu a myslíme si, že to tak musí být. Pro jasnou a kreativní mysl je důležitý klid a nacítění se na sebe, abychom se zorientovali a ujasnili si, co máme dělat.

léto

S Merkurem ve Vahách budeme hledat shodu, s druhými se budeme chtít domluvit anebo neshodu, čímž mohou vygradovat nevyjasněná témata. 10. 9., v době úplňku v Rybách, se Merkur ve Vahách otočí a do 2.10. bude retrográdní. Při retrograditě se budeme vracet, přehodnocovat, rozebírat a analyzovat svůj život, čistotu svých myšlenek a úmyslů, co se nám vydařilo a co dopadlo jinak, než jsme zamýšleli, což není špatně, ale pouze nabytá zkušenost, a s kým je možné se domluvit a s kým to prostě nejde. Opačné názory jsou v pořádku, ukazují nám jiné úhly pohledu, ale pokud se nás někdo snaží přesvědčit neustálým omíláním a ovládnout naši mysl, jsme v jeho moci. Nenechme se vlákat do pasti těch, kteří to už jednou zkusili a pokusí se znovu. Vystoupit z jejich nátlakového programu a nepodlehnout, chce velkou sebedůvěru, vnitřní vůli a rozhodnost, se kterou se nebojíme říct ne a dost.

27. 8. během novoluní v Panně se Slunce neharmonicky spojí s Marsem v Blížencích. Pokud sami nevíme, co chceme, necháme se ovlivnit druhými a vést jejich rozhodnutími, kdy se můžeme ocitnout tam, kde rozhodně nechceme být. Ujasněme si, co chceme, zda se necháme vést a zda ten, kdo rozhoduje, má čisté úmysly. Nenechme se ovládat jen pro to, že nechceme odmítnout, bojíme se říct ne a vyhýbáme se konfliktu. Možná je pro nás jednodušší poslouchat, ale pokud neposloucháme sami sebe, rozhodně časem narazíme. Není potřeba konat a dělat něco za každou cenu. Klidně si dopřejme klid a čas na rozmyšlenou, abychom si uklidili ve své mysli a ujasnili si, co chceme a mohli se rozhodně postavit sami za sebe.

27. 8. se také Venuše ve Lvu neharmonicky spojí s Uranem v Býku. Bojíme-li se projevit, abychom nepřišli o své jistoty, o to, co se nám líbí a chceme si užívat, jsme vnitřně nespokojení, i když jsme hmotně zabezpečení. Chceme-li mít všechna pozlátka, trváme na nich a nejsme ochotni z blahobytu ustoupit, jsme v pasti, drženi ve zlaté kleci. Když si přenastavíme priority, přestaneme hodnotit, vyvíjet úsilí a tlačit na sebe, uleví se nám a zažijeme lehkost bytí. Pusťme se toho, co držíme silou vůle a přijměme skutečnost, že odchází to, co k nám nepatří. Když se s tím smíříme, dojde k vyrovnání a pocítíme vnitřní klid. Nahraďme strach důvěrou. Nebojme se, že přijdeme o to, co máme. Co je naše a skutečně důležité, o to nikdy nepřijdeme.

meditace

28. 8. Venuše ve Lvu vytvoří opozici se Saturnem ve Vodnáři. Cítíme-li kouli na noze, která nám brání se volně pohybovat, radovat se, tančit, oslavovat život a svobodně se vyjadřovat, zkusme tuto kouli odložit. Touto koulí jsou naše omezení, která si nedovolíme překročit a vzdálit se z prostoru, který nám byl vymezen. Výchovou, která je určitý způsob domestikace, jsme si osvojili chování, které je pro rodiče a autority přijatelné, ale může být omezující. Podobně je domestikováno sloní mládě vychovávané v zajetí, které nemá dost síly, aby přetrhlo provaz, kterým je přivázáno k silnému kůlu, jež omezuje jeho pohyb. I když dospělý slon by to lehce svedl, neudělá to, protože vyrostl v přesvědčení, že to nejde, věří tomu, co se naučil v mládí a smířil se s vymezeným prostorem. Jako ve vězení s omezeným životním prostorem a omezenými možnostmi prožije celý život, protože se nepokusí o to, co by v dospělosti lehce zvládl. Čím více jsme domestikováni, tím více se udržujeme v přesvědčeních a předsudcích, která nás omezují, přestože již neplatí a mohli bychom jinak. Přijměme své bláznovství, buďme odvážní a pokusme se o to, co bychom chtěli, co nás naplňuje radostí, při které vyjadřujeme svoji jedinečnost.

1. 9. se Mars v Blížencích harmonicky spojí s Jupiterem v Beranu, který ukazuje, že do nového školného roku skoro vběhneme, protože se budeme těšit, že se něco začne dít a něco se dozvíme. Budeme toužit po setkání s lidmi, ke kterým máme blízko, se kterými si můžeme povídat a vyměňovat si informace, abychom si rozšířili obzory a obohatili se o nové pohledy. 18.9. vytvoří akční Mars příznivý aspekt s Chironem v Beranu, který vystihuje citát Michela De Montaigneho: „I kdybychom snad mohli být učení učeností druhého, moudrými můžeme být jen moudrostí vlastní.“ Informace jsou důležité, ale nezáleží na jejich množství, ale na tom, zda chápeme a rozumíme tomu, co se učíme a dokážeme znalosti moudře aplikovat do života. Když studujeme život v jeho celistvosti a žijeme v pravdě sami k sobě, nabýváme životní moudrosti. Pozorujme přírodu, živou i neživou, následujme její rytmy a učme se od zvířat. Je-li naše mysl čistá, dáváme jasné signály a slova nejsou důležitá.

Během úplňku v Rybách, od 9. 9. 6:43 do 11. 9. 8:46, který vyvrcholí 10. 9. v 11:58, bude Slunce v harmonickém aspektu se Severním Lunárním uzlem a Uranem v Býku a Černou Lunou v Raku. Využijme tento úplněk k očistě těla, mysli a svého prostoru, abychom se cítili zdraví. Můžeme se postit, dietou vyčistit své tělo, uklidit si léčivým klidem anebo si udělat pořádek ve svých věcech. Odpojme se od vnějšího světa, dejme si pauzu a zklidněme mysl hlubokými nádechy a výdechy. Jóga je tou nejlepší prací, kterou můžeme dělat. Stáhněme své smysly dovnitř a prozářme své tělo léčivou energií lásky ze svého srdce, které uzdravuje každou buňku našeho těla. Každý z nás má schopnost uzdravit sám sebe, ale netlačme na sebe. Naopak se uvolněme a staňme se propustnými, abychom nečistoty nezadržovali, ale mohly odejít. Jsme-li zdraví, jsme schopní, mysl je jasná, myšlenky jsou pozitivní, vidíme světlo, nebojíme se ho a neskrýváme se před ním. Nebojme se být sami sebou, každý jsme dítětem božím. V životě jde o nás, o naši duši a naše vnitřní dítě, které se raduje teď a tady z každodenního prožívání a je v klidu a pokoji, jsme-li spokojení. Udělejme takové změny ve svém životě, abychom byli spokojení a cítili klid. Vpusťme a zařaďme potřebné změny, které dají našemu životu nový směr, do každodennosti.

klid

19. 9. Slunce vytvoří příznivý aspekt s Plutem v Kozorohu. Každý známe pravdu, cítíme ji, ale od svého cítění jsme se odpojili, abychom přežili. Cítit pravdu je nebezpečné pro ty, co chtějí vládnout a mít moc, protože by se jim rozpadl svět, který si vybudovali. Proto se skrýváme a bojíme se přiznat pravdu, protože za ni bychom mohli být potrestáni anebo by se nám zhroutil svět, iluze, ve které žijeme, což by s námi otřáslo a tak raději předstíráme. Nebojme se otřesu a prozření. Stáhněme své smysly dovnitř, naciťme se na sebe a dovolme si vynést na světlo pravdu v sobě, co chceme, co nás baví, abychom žili život v souladu se sebou. Postavme se do své síly, přiznejme si pravdu a braňme ji, protože ona má tu moc nás osvobodit.

Když potlačujeme život v sobě, svoji pravdu, pocity a emoce, přichází deprese a jiné nemoci. Každá nemoc je konflikt mezí osobností a duší. Uzdravme své tělo a sami sebe, opravdovostí a čistou lásku, která je naším nejvnitřnějším bytím. Každý máme tuto schopnost. Naciťme se na sebe, otevřme se pravdě, odemkněme hloubku v sobě a vynesme na světlo, co je v nás uzamčené. Nebojme si přiznat, že jsme se mýlili, naletěli jsme, neviděli jsme, přehlédli jsme a byli „hloupí“. Přestaňme se obviňovat a kritizovat, ale pochvalme se za práci, kterou odhalujeme nesrovnalost a to, co je nezdravé. Opravdová práce, kterou tu máme dělat, je práce na sobě. Věnujme se sami sobě. Zklidněme svoji mysl a pročistěme své tělo. Bolest cítíme tam, kde se energie blokuje. Když se srovnáme se svým dokonale nedokonalým životem, spatříme dokonalost Vesmíru a staneme se kanálem pro kosmickou lásku.

A na závěr si můžeme zazpívat s Michaelem Jacksonem a spol. píseň We are the world: Přichází čas, ve kterém si všimneme určitého volání, kdy svět musí spolupracovat jako celek. Tady umírají lidé. Je čas podat ruku životu, největší dar pro všechny. Nemůžeme dále den ode dne předstírat, že někdo nějak udělá brzy změnu. My všichni jsme součástí úžasné velké boží rodiny. Je pravdou, víš, že lásku potřebujeme my všichni. Dobře, pošli jim své srdce, tak budou vědět, že někoho to zajímá a jejich životy budou silnější a svobodné. Jak nám Bůh ukázal, když proměnil kameny v chléb. A tak my všichni musíme podat pomocnou ruku. Když jsi bezmocný, zdá se, že není žádná naděje. Pokud uvěříš, že není žádná cesta, můžeme padnout. Dobře, představme si ale, že ta změna může přijít, když stojíme společně jako jeden. My jsme svět, my jsme děti, my jsme ti, kteří zjasňují den. Tak začněme dávat. Je to volba, kterou děláme. Zachraňme naše vlastní životy. Je pravda, že děláme lepší dny, právě ty a já.

 


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018.
Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace ale i diváky YouTube kanálu Příznaky transformace, kde jsou tyto měsíční souhrny zveřejňovány v podobě graficky zdařilého audiočlánku.
Astroložku Hannu Lapacho můžete sledovat na jejím profilu na Facebooku:  https://www.facebook.com/Astro-Hanna-Lapacho-323836838172403/
 

Nejnovější články na našem portálu

duben 17, 2024 173
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
duben 09, 2024 352
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 272
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2038
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 301
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 383
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 23, 2024 1652
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře nový roční...
březen 19, 2024 725
Studánky, jezírka, louže...- první zrcadla lidí. Ta nejpřirozenější zrcadla, která člověku dala...
březen 11, 2024 740
Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého jedince značně...
březen 08, 2024 3034
Počátky Mezinárodního dne žen sahají do Spojených států amerických poloviny 19. století. V roce...
březen 06, 2024 970
Krystaly jsou mistrovskými díly přírody. Jejich tajuplný třpyt okouzluje člověka od nepaměti....
únor 28, 2024 1048
Snad nejpozoruhodnějším tvorem jdoucím tiše ve stopách člověka je kočka. Historie jejího vztahu s...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2018448
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515379
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 456774
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 292788
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282280
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272740
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259250
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 250791
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 249302
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242774
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 240562
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215098
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206495
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188052
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186453
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184245
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176591
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166646
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163262
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161042
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142678
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128130
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124493
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122444
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...