HOROSKOP pro období Raka 21.6.-21.7.2023 – Uzdravující pohled do duše

21.06. v 16:58 vstoupí Slunce do znamení Raka, ve kterém vládne temná Luna, která svítí světlem odraženým ze Slunce, proto v čase dlouhých slunečních dní přichází světlo do našeho nevědomí, či duše, která se zhmotnila skrze maminku. Můžeme si zvědomovat, proč si vybrala rodinu, do které se narodila, co si chtěla prožít a jaké zkušenosti už získala.

V době letního slunovratu bude Mars ve spojení s Černou Lunou ve Lvu. Zároveň se k Černé Luně bude přibližovat Venuše a k přesnému spojení dojde 28. června. Venuše a Mars jsou dvě odlišné energie, pasivní a aktivní, ženská a mužská, které se vzájemně doplňují a společně tvoří. Pokud jsou v souladu, jejich spojením vzniká velké dílo, božský záměr. Venuše potřebuje být uvolněná, aby mohla vyjádřit svoji krásu a své touhy. Nejsou-li naplněny, je nespokojená a může být až hysterická. Mars potřebuje akci. Když „nemá do čeho píchnout“, je nevybitý a může být až agresivní. Mars a Venuše se doplňují a vzájemně potřebují.

Mars čeká na přesné zadání Venuše, aby věděl, co má konat a Venuše potřebuje klid, aby se uvolnila, zcitlivěla a dala prostor Marsovi. Tyto dvě energie musíme nejdříve vyvážit v sobě, být uvolnění a vědět, co přesně chceme, abychom neběhali, jak smyslů zbavení a mohli jsme tvořit harmonické vztahy. Strážkyně rovnováhy Černá Luna, která s nimi bude v kontaktu, prověří, zda si Venuše a Mars rozumí a jsou jako jedno tělo, spolu tvoří a podporují se. Vyměňují-li si energie, vzájemně se obohacují, naplňují a vzniká jejich společné dílo.

Když zplodí dítě a jdou-li ruku v ruce, společně se promění, posunou se na novou úroveň a založí rodinu. Vytvoří tak zázemí pro své dítě, jemuž dají potřebnou psychickou i fyzickou výživu, péči a ochranu. To, co se dítě doma naučí, bere jako normu a dle tohoto modelu tvoří své vztahy. Když v rodině chybí harmonie a láska, dítě to cítí. Tyto pocity a emoce se v něm zakoření a od toho se odvíjí jeho život.

Naslouchejme svým dětem a věnujme se jim, i když to hned neocení. To přijde až zpětně a nám se to časem vrátí, ale nikdy se nám nemůže vrátit to, co jsme jim nedali. Pro děti je čas strávený s rodinou k nezaplacení a nikdo jim ho ničím nenahradí. Když zůstane naše vnitřní dítě nevyživené, vynucuje si pozornost a v dospělosti si podmiňuje. Každý vnitřní nedostatek se projevuje ve vnějším světě. Jsme-li nedosycení láskou, hledáme matku v matérii a honíme se za penězi. Potřebujeme-li její péči, hledáme ženský klín.

29.06. vytvoří Slunce harmonický aspekt se Saturnem v Rybách. Poděkujme svým rodičům za jejich výchovu, kterou nám předali to, co si mysleli, že je nejlepší, co sami znali a uměli. Odpusťme jim jejich „hříchy“, chyby a nedokonalost. Když odpustíme, rozpustíme minulost, přestaneme se trápit tím, co se stalo, a nemůžeme změnit a opravdu dospějeme. Nespoléhejme na rodiče, že nás „dosytí“, ale pracujme se svým vnitřním dítětem, které touží po lásce, pohlazení a pochvale. Važme si chvil strávených s dětmi, při nichž vyživujeme své vnitřní dítě. Děti jsou naším odrazem a my je formujeme. Buďme jim vzorným příkladem. Hrajme si, smějme se a radujme se. Když se děti smějí, je ráj na zemi.

Od 30. 6. do 6. 12. bude couvat božský Neptun znamením Ryb, který je ve svém domovském znamení, kde rozpouští formy, které jsme během posledních 165 let vytvořili. Uvolněme se a nechme odnést vše, co je přežité. Retrográdní pohyb nás vrací, abychom měli čas vnímat, co nám sděluje Bůh či Vesmír, který se projevuje skrze nás a komunikuje s naší duší prostřednictvím intuice. Zapisujme si, co je nám sdělováno, když jsme sami a v klidu. To, co je z lásky, je od Boha.

01.07. se Slunce v Raku spojí s Merkurem a harmonickým aspektem s Jupiterem v Býku, jež společně otevřou prázdninové energie. Nicnedělání a volno nám dovolí být s pocity a emocemi, na které nám často nezbývá čas anebo je raději zaháníme činností, ale právě ony nám umožňují cítit život, prožívat a být v přítomnosti. Využijme čas dovolených, nikam nespěchejme, rozhlížejme se kolem a vnímejme, jak se cítíme. Když se uvolníme, zaplaví nás pocity, které nás naplní, budeme prožívat a pocítíme plnost života. Bude-li nám v tom krásně, budeme vyzařovat radost a tvořit krásný svět.

04.07. bude Chiron v Beranu v příznivém aspektu na Černou Lunu ve Lvu. Každý z nás prožil nějaké trauma, které uzavřelo naše srdce, abychom necítili bolest a přežili jsme. Zůstalo-li zavřené, necítíme lásku, jsme prázdní, nespokojení a honíme se za kariérou, abychom dokázali, že jsme dobří a hodni lásky anebo penězi a materiálními statky, které by zaplnily naši vnitřní prázdnotu a dodali nám sebehodnotu. Chceme-li zdravě prožívat život, nesmíme se bát procítit bolest a s ní spojené negativní pocity, které vychází z minulosti. Přijměme všechny negativní emoce s láskou a dejme si to, co potřebujeme. Naše temnota touží po světle, chce přijetí a lásku. Když přestaneme odmítat svoji temné pocity, které si projektujeme na druhé, uzdravíme se, budeme celiství a vyléčení.

10.07. se aktivní Mars přesune do znamení Panny, v němž pobude do 27. 8., kde bude hledat chyby a nedostatky a poukazovat na to, co by se dalo zlepšit a pročistit. Můžeme zapracovat sami na sobě, abychom se cítili dobře a vpravit pohybové aktivity do každodenní rutiny, uzdravovat se pomocí zdravé výživy a pobytem na čerstvém vzduchu čistit nezdravé myšlenky.

12.07. se Severní Lunární uzel přesune na 1,5 roku do znamení Berana, kde bude klást důraz na každého z nás, na naši odvahu a odhodlání, protože každý máme potenciál a schopnosti, které máme využít, abychom přispěli k vývoji lidstva a společně se posunuli na vyšší úroveň. Přispěje-li každý svou troškou do mlýna, roztočí se mlýnská kola. Kdo má odvahu, začne nové projekty a svým rozhodnutím určí směr svého života. Cesta je tam, kde je vůle. Když sami vykročíme, zareagují i druzí.

15.07. vytvoří Slunce příznivý aspekt s Uranem v Býku, kdy můžeme pozvednout své vibrace. Hromadění a touha po majetku nás zatěžuje. Stěžujeme si, že na nic nemáme čas, jsme přepracovaní, unavení a podráždění. Nehledejme vnější jistoty, kterými se zabezpečujeme, ale hledejme bezpečí v sobě. Naše vnitřní hodnoty jsou trvalé a jaké uznáváme, podle toho si tvoříme svůj život. Oceňujme pravé hodnoty jako je lidství a osvoboďme se od tíže hmotného světa. Svoboda nám dává možnost rozvíjet to, co máme rádi a dělat to, co nás baví.

20.07. vytvoří Slunce příznivý aspekt s Neptunem v Rybách. Každý máme božský úkol, který jsme přišli splnit na Zem. Máme-li hotovo, naše energie se rozplyne do kolektivního vědomí, které se obohatí o naše zkušenosti a přispěje k posunu lidstva. Všichni jsme božími dětmi, Bohem milováni. Když tuto energii cítíme, jsme naplnění, víme, že nikdy nejsme sami a požádáme-li, vždy se nám dostane rady či pomoci. Zastavme se, uvolněme se a spojme se s touto božskou energií v tichosti, meditaci, modlitbami, zpíváním manter anebo slůvkem óm.

Dovolme si o prázdninách to, co si většinu roku nedovolíme. Strávíme-li je tím, co nás baví, čas uběhne jako voda a přinese své plody. Opatrujme se, hýčkejme se a vyživujme své vnitřní dítě (to, které je ze mě) laskavými slůvky, hudbou či tichem. Radujeme se z toho, co máme a buďme vděční za svůj život a rodinu, díky které jsme přišli na svět.

A na závěr dva citáty. Jeden od Desmonda Tuta, jihoafrického kněze a politika oceněného Nobelovou cenou za mír:

  • „Rodinu si nevybíráte. Jsou pro vás Božím darem, stejně jako vy pro ně.“

A druhý od britského psychologa a spisovatele Ralpha Smarta:

  • „Rodina je kdokoli, kdo tě miluje bezpodmínečně.“

Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018. Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace. http://astrohannalapacho.cz

"Přesvědčila jsem se, že vesmírná tělesa na nás energeticky působí a stejně tak se my vzájemně energeticky ovlivňujeme, protože všichni jsme součástí Vesmíru. Právě pochopení těchto energií a jejich působení mi pomáhá porozumět vztahu okolního světa ke mně samotné."


Nejnovější články na našem portálu

duben 09, 2024 291
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 214
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 1999
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 245
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 349
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 23, 2024 1586
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře nový roční...
březen 19, 2024 675
Studánky, jezírka, louže...- první zrcadla lidí. Ta nejpřirozenější zrcadla, která člověku dala...
březen 11, 2024 698
Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého jedince značně...
březen 08, 2024 3016
Počátky Mezinárodního dne žen sahají do Spojených států amerických poloviny 19. století. V roce...
březen 06, 2024 937
Krystaly jsou mistrovskými díly přírody. Jejich tajuplný třpyt okouzluje člověka od nepaměti....
únor 28, 2024 1014
Snad nejpozoruhodnějším tvorem jdoucím tiše ve stopách člověka je kočka. Historie jejího vztahu s...
únor 20, 2024 1172
„Paraziti představují nejvíc zanedbaný zdravotní problém v dějinách lidstva“. – Dr. Ross Anderson,...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2015799
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515347
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 456714
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 292736
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282189
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272700
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259186
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 250612
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 249180
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242730
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 240480
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215070
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206455
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 187999
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186436
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184232
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176501
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166612
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163224
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161014
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142656
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128116
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124464
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122411
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...