23.08.2023 v 11:02 vstoupí Slunce do znamení Panny, kdy sklidíme plody toho, co jsme nejen na jaře, které je každoročním začátkem, zaseli. Tím pomyslným semínkem, kterým vytváříme skutečnosti, jsou naše myšlenky, jež ovlivňují naše jednání a vedou naše kroky, kterými dosahujeme výsledků.

Když začneme sledovat své myšlenky od počátku do současnosti, tak z jejich sledu, jak navazovaly jedna na druhou, pochopíme, jakým procesem jsme se dostali tam, kde se právě nacházíme. Kde právě jsme, je tím pravým místem, naší správnou učební lekcí. Učíme se vším, co nás v životě obklopuje. Když studujeme život, otevíráme se vyššímu poznání a poznáváme sami sebe. Vlastními poznatky a jejich zvědomováním svoji mysl tříbíme, stáváme se vědomějšími, moudřejšími a soucitnějšími a dozráváme k sebelásce. Když se přijímáme takoví, jací jsme, odhazujeme stud, protože poznáváme, že se nemáme za co stydět. Tím se dostáváme se ke své přirozenosti a nevinnosti, kterou nic nepředstíráme, ale s čistotou a uvolněností přirozeně tvoříme.

Období Panny bude pod vládou retrogradity planet, proto můžeme přehodnotit a pročistit jejich projevy, které na těle cítíme. Je-li naše tělo čisté, energie námi protéká a stáváme se čistým kanálem vesmírných energií. Těmi jsme vedeni, unášeni a povznášeni. Vše má vyšší pravidla a řád, na která je naše mysl krátká. Nemůžeme dohlédnout ani domyslet, co vše je možné, ale pokud naše mysl stále něco vymýšlí, kombinuje a přetáčí, dělá vše horší, než to ve skutečnosti je.

Největší službou, kterou můžeme pro sebe udělat, je ovládnout svou mysl. Když pracuje pro nás, cítíme se dobře. Je-li proti nám, ničí naše štěstí a náladu.

Ve stejný den, kdy Slunce přejde do Panny, se v tomto znamení otočí Merkur, vládce tohoto znamení, který bude až do 15. 9. retrográdní. Vrátíme se k tomu, co už bylo řečeno, co jsme již řešili, abychom mohli přehodnotit svůj postoj. Když přemýšlíme, co a jak získat, vytváříme spletité sítě, kterými vše komplikujeme. Když děláme věci bezelstně, s otevřeným srdcem, dospíváme k jiným výsledkům, než když to děláme zištně. Největším ziskem nejsou peníze, ale zdraví. Uklízejme ve své mysli, aby se rozjasnila a čistěme své tělo pomocí čisté vody, zdravé stravy anebo půsty a rozhýbejme pohybem své zatuhlé části. Jsme-li zdraví, stojíme na vlastních nohou, které nás nesou tam, kam chceme a kde máme být. Zdravme, kamkoli jdeme, a vzájemně se tím uzdravme.

29.08. se k retrográdním planetám připojí Uran v Býku, který bude couvat až do 27. 1. 2024. Probíhající změny se zpomalí, budeme přehodnocovat a zvažovat, co je v životě důležité a co opravdu musíme mít. Naše tělo je nástrojem, který tvoří, ale pokud jej pro peníze vyčerpáváme, ztrácíme zdraví. Největší tvořitelkou je Matka příroda, na které jsme závislí a bez níž nepřežijeme. Když vysáváme její zdroje, abychom se obohatili a zkonzumovali, co se dá, i když to nepotřebujeme, chátrá a my chřadneme spolu s ní. Matka příroda je jako otevřená náruč, která nás vyživuje a uzdravuje, proto chraňme přírodu stejně jako své zdraví.

04.09. se Jupiter jako poslední přidá k ostatním společenským planetám, které již dříve nabraly zpětný chod (1. 5. Pluto, 17. 6. Saturn, 30. 6. Neptun, 23. 7. Chiron a 29. 8. Uran) a až do Silvestra bude couvat znamením Býka. Budeme zpomalovat, abychom si uvědomili, kam se ženeme, zkoncentrovali se a svoji pozornost zaměřili ke světlu. Co je skutečným úspěchem? Každý jsme tvůrce, který tvoří realitu. Svým uměním dokážeme dělat svět krásný. Nabídněme své dary, které nám jsou vlastní, a podělme se o to, co umíme. Každý umíme vykouzlit úsměv a pohladit vlídným slovem.

04.09. svoji retrográdní pouť naopak ukončí Venuše ve Lvu. Cestou radosti a spokojenosti je sebeláska. Když se máme rádi, vážíme si sami sebe a dokážeme si nastavit hranice. Těmi si vymezujeme svůj prostor, abychom se nenechali znevážit, rozhodit a vzít si radost. Máme-li se rádi, nepotřebujeme se druhým zalíbit ani vloudit do jejich přízně. Nečekejme na ocenění zvenčí a rozvíjejme svoji tvořivost, kterou poznáváme, co nás baví. Když tvoříme s láskou a radostí, jsme vedeni k seberealizaci.

27.08. vytvoří Slunce opozici se Saturnem v Rybách, kdy budeme postaveni před rozhodnutí, co je potřeba odstranit, vyčistit a odpustit, abychom se necítili jako oběť. Zastavme se a zodpovědně si odpovězme na otázku, co je příčinou našeho utrpení. Proč trpíme? Co nezvládáme? Nevyhýbejme se konstruktivnímu jednání. Řekněme si o pomoc anebo se přestaňme spoléhat na někoho, kdo je nespolehlivý a postavme se na své vlastní nohy. Buďme trpěliví, když se něco nedaří, ale netrvejme tvrdohlavě na svém. Povolme opratě a propouštějme své nezdravé myšlenky a staré programy, kterými si vytváříme nezdravé prostředí.

06.09. se Slunce v Panně spojí s retrográdním Merkurem. Naše jasná mysl a čisté úmysly vedou ke správným výsledkům. Těmi jsou i naše chyby, kterými dospíváme k poznání. Když zjistíme, co nechceme a kudy cesta nevede, pak poznáváme, co chceme. Jsme-li ochotni si chybu přiznat, můžeme udělat změnu. Kdo nechybuje, nemá co napravovat, proto jede stále ve stejném módu. Nestyďme se za své chyby, které jsou naší přirozenou součástí. Když občas něco „pohnojíme“, získáme výživu, abychom mohli růst. Odpouštějme si, zastavujme své kritické, negativní smýšlení a hledejme světlo.

08.09. se Slunce harmonicky propojí s Jupiterem v Býku. Kdo věř, vidí světlo a neztrácí naději. Víra nás pozvedá, abychom šli za světlem a mohlo se dít to, v co věříme. I když se nám v mysli rodí černé myšlenky, nechme je odejít a nahrazujme je těmi světlými. Mysl potřebuje zaměstnat. Když se bude bavit tím, co nás baví, bude spokojená.

16.09. Slunce vytvoří harmonický aspekt s Uranem v Býku. Pozvedejme svoji mysl a myšlenky druhých berme s rezervou. Neberme si osobně, co říkají druzí, kteří čerpají ze svých nabitých zkušeností a dívají se na život ze svého úhlu pohledu. Zklidňujme svoji mysl a praktikujme každý den první dva stupně jógy, jež nás čistí a vedou ke světlu, tj. nenásilí, nelhaní, nekradení, nelakota a uvážené prožitky (střídmost), čistota, spokojenost s tím, co máme, sebekázeň, studium a akceptování existence Boha jako nejvyššího principu.

19.09. vytvoří Slunce opozici na Neptuna v Rybách. Nenechme se oklamat planými sliby a ošálit sladkými řečmi. Když někdo něco slíbí, ještě neznamená, že to dodrží. Nejsou to slova, ale činy, které hovoří. Prověřujme, ale také důvěřujme, hlavně sobě a svému tělu, které cítí vesmírné energie, jež nás vedou. Uvolněme se a spojme se modlitbami a meditací s tím, co nás přesahuje.

21.09. bude Slunce v harmonickém aspektu na Pluto v Kozorohu. Skutečná moc je v našem myšlení a jednání. Když si myslíme, že něco nejde, utvrzujeme se v tom, proto to nejde. Nenechme se ovládat těmi, kteří tvrdí, že se o nás postarají lépe než my sami. Vezměme si zpět svoji moc a pracujme na sobě. Jsme mnohem silnější, než si myslíme. Očišťujme své kořeny a s důvěrou zapouštějme to, co se má ujmout a vzejít. I když se navenek zdá, že se nic neděje, pod povrchem se toho děje moc. Tam skutečná moc sílí a zapouští kořeny.

Tento rok je rokem Marse a tak svojí aktivitou můžeme zasáhnout do společenského dění. Není potřeba bojovat proti zlu ani „páchat“ dobro. Staňme se „bojovníkem světla“, který svým vlastním příkladem, pravdou, kterou žije, přináší osvětu. Když jsme spojeni se světlem ve svém srdci, jsme ve svém středu, smíření a jednáme v míru. Neútočme, nevyhýbejme se jednání, ale tvořme harmonii. Mars, který bude od 27. 8. do 12. 10. ve znamení Vah, tomu svým diplomatickým jednáním, případně rozvážností, bude napomáhat.

Buďme trpěliví, když nepřichází plody naší práce a pokud jsou jiné, než bychom chtěli, možná to tak má být a měli bychom je přijmout a smířit se s tím anebo je potřeba na tom zapracovat a něco změnit či vytvořit pro to jiný prostor.

A na závěr citát od amerického zpěváka Michaela Jacksona, který byl narozený ve znamení Panny:

„Nevinnost je být jednoduchý a důvěřivý jako dítě. Nikoli odsuzující, s jedním úzkým úhlem pohledu, který nás zavazuje. Pokud jste uzavřeni do vzorce myšlení a reakcí, je zablokovaná vaše kreativita. Chybí vám svěžest a kouzlo okamžiku. Naučte se být znovu nevinní a svěžest nikdy nezmizí.“


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018. Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace. http://astrohannalapacho.cz

"Přesvědčila jsem se, že vesmírná tělesa na nás energeticky působí a stejně tak se my vzájemně energeticky ovlivňujeme, protože všichni jsme součástí Vesmíru. Právě pochopení těchto energií a jejich působení mi pomáhá porozumět vztahu okolního světa ke mně samotné."


Nejnovější články na našem portálu

říjen 03, 2023 270445
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
září 30, 2023 2645
Ve Vesmíru existují biliony miliard galaxií, každá galaxie má několik miliard hvězd. A to není...
září 28, 2023 277768
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
září 23, 2023 587
„A Henoch pravil: Já Henoch, muž zbožný, jemuž Bůh otevřel oči, aby uzřel svatého v nebi. Ukázali...
září 22, 2023 695
Jednou se mi do rukou dostala kniha, která ve mně zažehla podnět k napsání tohoto článku. Autorka...
září 20, 2023 451166
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
září 19, 2023 37688
Je mnoho způsobů vyjádření pro partnera, se kterým prý máte zažít neuvěřitelně romantickou lásku,...
září 17, 2023 85136
Bolest kdekoliv na páteři může duchovně znamenat, že jdete v životě špatným směrem či děláte něco,...
září 16, 2023 1500
23. 9. v 8:50 vstoupí Slunce do znamení Vah, které je prvním znamením v řadě, jež nás otevírá...
září 07, 2023 16543
Před 30 lety objevila známá americká lékařka Dr. Hulda Clarková něco, co významně změnilo směr...
srpen 23, 2023 1218
23.08.2023 v 11:02 vstoupí Slunce do znamení Panny, kdy sklidíme plody toho, co jsme nejen na...
srpen 20, 2023 11422
Jak často jsme si řekli, že bychom potřebovali trochu ubrat? Naše tělo je unavené nedostatečnou...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1894440
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 513833
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 451166
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 288799
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 277768
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 270445
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 254835
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
3 srpen 2019 242972
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 242411
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
12 prosinec 2020 240688
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 237079
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 213634
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 204381
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 185589
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
30 září 2019 184667
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
27 srpen 2020 183356
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 175467
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 165291
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 162468
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 160058
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 141599
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127289
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 123478
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 120977
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...