23. 10. v 18:21 vstoupí Slunce do znamení Štíra, který hledá, co je pod povrchem, aby objevil slabá místa, nesrovnalosti a to, co je za hranicemi, vychyluje se do extrému, a ukázal odvrácenou stranu, aby mohlo dojít k nápravě. To, co se vynoří, nás často nepříjemně překvapí a probudí emoce. Když se nás to hluboce dotýká, je to naším slabým místem, kde si nejsme jisti, proto hledáme ujištění v důvěrných vztazích, kde uvolníme své emoce a finanční jistoty, které posilují naši sebedůvěru.

Jsme-li zmatení a rozhození, emoce s námi hýbou, hned jsme nahoře a hned dole, nevíme, co je správné a pro nás to pravé. Když jsme ponořeni v emocích, jsme zahledění do sebe, nevidíme druhou stranu a chybí nám soucit. Nechceme-li připustit anebo si přiznat, že by něco mohlo být jinak, bojujeme a klademe odpor, který způsobuje napětí, proto nemůžeme vyrovnat, co má být srovnáno. Vesmír však udržuje rovnováhu a vždy si najde cestu, aby hříčkami osudu srovnal, co má být vyváženo. Nic netrvá věčně. Vše je pomíjivé a má svůj cyklus, přirozeně se rodí a umírá. Když přijde správný čas, příroda neklade odpor a s klidem pustí to, co jí neslouží. Odchází to, co má skončit a je přežité a to, co je životaschopné, přežije a znovu se zrodí. To je koloběh života, proto se naše duše stále rodí, dokud nechápeme a vytváříme si karmu.

26.10. před úplňkem v Býku se zatměním Luny vytvoří Slunce harmonický aspekt s Černou Lunou v Panně. Udělejme si podzimní úklid a odstraňme, co nám již neslouží, zatěžuje nás či přímo zotročuje. Mějme odvahu udělat si pořádek ve svém životě a pustit to, co nás vyčerpává. Když si okolo sebe uklidíme a zklidníme svoji mysl, srovnáme, s čím je potřeba se vypořádat. Přestaneme-li se starat, ubydou starosti, užijeme si volno a odpočineme si. Během každé pauzy nabíráme sílu a probouzí se v nás nový život. Důvěřujme životu a mějme odvahu ukončovat i začínat. V tom spočívá kouzlo života.

03.11. vytvoří Slunce opozici s Jupiterem v Býku. Važme si toho, co máme a nepřehánějme. Uklizený prostor nám nabízí nezatížené a prostornější místo pro naše tvoření. Nebojme se nicoty a prázdnoty. Užívejme si ji a vyčkejme, až přijde správný okamžik, který ji naplní. Každý jsme jedinečná bytost, která tvoří svým tělem a nikdo jiný neví lépe než my, co dokážeme a jakou krásu v sobě skrýváme. Naslouchejme svému moudrému tělu a spolupracujme s ním. Tělo je dokonalé a svým projevem nám oznamuje, kdy je vyčerpané a potřebuje odpočinek anebo má spoustu energie, která chce být využita. Buďme svým gurem i rozhodným vůdcem. Hrajme si a volme si, do čeho se pustíme a co opustíme, abychom se cítili dobře. Není potřeba trpět, avšak buďme trpěliví, když se nám zrovna nedaří. Nabírejme vnitřní sílu a odvahu a skrze sebe tvořme krásu. Krásné je vše, co děláme s láskou.

04.11. se otočí Saturn v Rybách, který byl od 17. 6. retrográdní, a vracel nás ke starým a nedořešeným záležitostem. Všechny zkoušky, které nám do života přichází, nám přinášejí zkušenosti. Možná jsme některé nezvládli tak, jak bychom si představovali, ale dokud se budeme trápit pro to, co se stalo, zůstáváme v minulosti a nemůžeme začít jinak ani znovu. Poprosme, aby nám bylo pomoženo a odebráno to, co nás tíží. Nechme rozpustit minulost a s důvěrou se oddejme životu. Život nemůžeme ovládat. On sám ví, co je pro nás nejlepší a jsme-li připraveni, ve správný čas nám přinese to, co je s námi v souladu. Nevyhýbejme se životu, ale plujme na jeho vlnách.

13.11. při novoluní ve Štíru vytvoří Slunce opozici s Uranem v Býku, který je ve Štíru v povýšení. Otočme svoji pozornost do sebe, abychom se spojili se svým pravým Já, se světlem, které hoří v nás. Když zahlédneme své vlastní světlo, budeme osvícení a uvidíme pravdu, která nás posune na novou úroveň. Rozeznáváme-li, co je pravdivé, jdeme cestou, která vede k osvobození. Tu nám již Buddha vyznačil, když nám předložil svou ušlechtilou osmidílnou stezku, jejíž součástí je správné porozumění, správné myšlení, správná řeč, správné jednání, správné živobytí, správné úsilí, správná bdělost a správné soustředění.

 

17.11. vytvoří Slunce harmonický aspekt s Neptunem v Rybách. Uvolněme se a nechme Vesmír, aby konal za nás. Když se vzdáme kontroly a touhy vše ovládat a řídit, které vychází z našeho strachu, Vesmír sám vyváží to, co je potřeba narovnat. Jsme-li zahledění do svého utrpení, nevidíme či přímo odháníme anděly, kteří k nám přicházejí, aby nám zvedli náladu a vykouzlili úsměv na tváři. Všímejme si každodenních, obyčejných zázraků, které se dějí. Díváme-li se kolem sebe s láskou, rozpouštíme hranice, které nás oddělují, a spojujeme vše do Jednoty. Když vysíláme lásku, vrací se nám.

Mars, který již 12. 10. vstoupil do Štíra, do svého domovského znamení, bude doprovázet Slunce po celou dobu jeho pobytu v tomto znamení. Jejich přesné spojení nastane 18. 11., které nám přinese velkou dávku energie. Během štírovského období můžeme otočit to, co je vzhůru nohama, co je zvrácené a odklidit, překopat a pohnout s tím, co dlouho stálo. Kdo je dlouhodobě nespokojený a hledá viníky, bude kopat kolem sebe. Není to nic jiného, než usazené emoce, jako strach, hněv a smutek, které se dostávají na světlo a pořádně s námi hýbou. Neničme sebe ani druhé, ale pozorujme, co potřebujeme uvolnit. Fyzická práce nám pomůže vybít se a zklidnit. Když své rozbouřené emoce zklidníme, utišíme své vnitřní dítě a prohloubíme lásku, která nám napoví, kam svoji energii nasměrovat.

 

20.11. vytvoří Slunce harmonický aspekt s Plutem v Kozorohu, který ve Štíru vládne a podpoří nás, abychom si uvědomili svoji moc a sílu, kterou často odevzdáváme do rukou druhých, protože se bojíme svých rozhodnutí. Když si nedůvěřujeme a necháváme rozhodovat druhé, vzdáváme se zodpovědnosti a pak ukazujeme na viníky, kteří jsou strůjci. Nebojme se postavit se za sebe. Sami si svobodně volme, i když nevybereme správně. Každý neúspěch i pád mají svůj důvod a jsou důležitou součástí našeho života. Když spadneme, svoji pozornost stáhneme k sobě, abychom se zkoncentrovali, zvědomili si sebe a svoji energii zaměřili na to podstatné, které není venku, ale v nás. Dokážeme-li v sobě najít sílu a vůli vstát, znovu se postavíme na vlastní nohy. Tím zesílíme a nabereme zkušenosti, kterými rosteme a moudříme. Proto upadnutí není ostudou, ale časem sebepoznání a sebeuvědomění.

Jsme-li v emocích, straníme tomu, jak se právě cítíme a co prožíváme, proto nejme objektivní a chybí nám soucit. Když se díváme s klidným srdcem, díváme se očima lásky a soucítíme s druhými, proto nemůžeme nikomu ubližovat ani jeho energii zneužívat. Je-li naše láska opravdová, neděláme nic, čím bychom mohli druhého ohrozit, protože chceme, aby se cítil dobře, byl naplněný a zářil.

A na závěr citát od irského dramatika, prozaika a básníka Oscara Wildeho: „Tajemství lásky je větší než tajemství smrti.“

  


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018. Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace. http://astrohannalapacho.cz

"Přesvědčila jsem se, že vesmírná tělesa na nás energeticky působí a stejně tak se my vzájemně energeticky ovlivňujeme, protože všichni jsme součástí Vesmíru. Právě pochopení těchto energií a jejich působení mi pomáhá porozumět vztahu okolního světa ke mně samotné."


Nejnovější články na našem portálu

duben 09, 2024 315
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 233
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2009
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 250
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 355
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 23, 2024 1601
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře nový roční...
březen 19, 2024 687
Studánky, jezírka, louže...- první zrcadla lidí. Ta nejpřirozenější zrcadla, která člověku dala...
březen 11, 2024 708
Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého jedince značně...
březen 08, 2024 3023
Počátky Mezinárodního dne žen sahají do Spojených států amerických poloviny 19. století. V roce...
březen 06, 2024 952
Krystaly jsou mistrovskými díly přírody. Jejich tajuplný třpyt okouzluje člověka od nepaměti....
únor 28, 2024 1017
Snad nejpozoruhodnějším tvorem jdoucím tiše ve stopách člověka je kočka. Historie jejího vztahu s...
únor 20, 2024 1189
„Paraziti představují nejvíc zanedbaný zdravotní problém v dějinách lidstva“. – Dr. Ross Anderson,...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2016530
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515351
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 456736
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 292747
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282209
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272709
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259203
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 250658
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 249210
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242749
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 240505
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215076
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206461
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188020
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186439
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184234
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176503
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166616
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163232
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161019
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142663
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128121
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124475
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122419
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...