Po celé dějiny lidstva nás provázejí neviditelní pomocníci – andělé. Jejich svět je nesmírně komplikovaný a vládne v něm složitá hierarchie. Na samém vrcholu andělského světa stojí ti nejmoudřejší z nich, kteří celé andělské říši vládnou – archandělé. Jsou to mocné bytosti, které nemají žádný limit a jsou připraveni pracovat s každým, kdo je požádá o pomoc. Každý má svou specifickou roli, dvanáct jich zastupuje dvanáct znamení zvěrokruhu, se kterými jsou v souladu. Jsou mocnými léčiteli a my s nimi můžeme spolupracovat. Čím více budeme anděly zvát do svého života, tím jasněji se v našich životech odrazí velkolepost nebes. Archandělé chtějí uzdravit váš život, přejí si však, abyste se naučili říkat si o pomoc. A na jakého archanděla se obracet se svým přáním?

BERAN – ARCHANDĚL ARIEL


Zdroj obrázku: https://tarotamorlaverdad.com/oracion-al-arcangel-ariel-para-la-proteccion-de-tu-mascota/

Jako první znamení zvěrokruhu se Beran zabývá novými začátky. Být první je významnou složkou mnoha psychologických vlastností tohoto znamení stejně jako je jeho zranitelnost a naivita. Beran potřebuje akci, jelikož je činorodým znamením, není jeho stylem nečinně vysedávat a čekat, až se něco stane. Být oddán nějaké věci probouzí v tomto znamení to nejlepší. Je úžasné, že právě Ariel, který je přiřazovaný k vílám a elementárním bytostem, je spojen s Beranem.

Ariel i Beran s lehkostí kráčí po Zemi. Dvě klíčová slova jejich energie jsou čerstvost a vitalita. Nejhorší, co Beran může udělat, je nechat si zablokovat cestu vpřed negativismem. Proto nás archanděl Ariel mocně vyzývá, abychom se odpoutali od všeho, co nás svazuje, abychom vyšli ven do otevřeného prostoru, zbavili se špatné nezdravé stravy a vyživovali své tělo čerstvou potravou. Nezapomínejme na to, že i zbrklost je znakem Berana. Proto se nebojte Ariela požádat o pomoc vždy, když pocítíte, že se řítíte vpřed takovou rychlostí, že předbíháte událostem. Naučit se zpomalit je totiž jednou z vašich životních lekcí.

BÝK – ARCHANDĚL CHAMUEL


Zdroj obrázku: https://www.youtube.com/watch?v=jq32PlVd8A0

Jestliže úkolem Berana bylo věci začít, pak Býkovi připadá úloha věci udržovat, zakořenit a shromáždit. Zatímco Beran chtěl „konat“, Býk nechce nějak zvlášť konat, uvažovat nebo spekulovat. Podnětem Býka je být a mít. Jeho zájmem je vytvořit a vybudovat něco hmatatelného. Má rád prostý život a ve většině záležitostí opravdu preferuje jednoduchost. Nevyrovnává se dobře se složitostmi a komplikovanými typy lidí.

Jméno Chamuel znamená „ten, který vidí Boha“ nebo „ten, který hledá Boha“. Zahaluje nás něžnými paprsky lásky, sounáležitosti a empatie. Harmonizuje vztahy, rozptyluje konejšivou energii a zjemňuje ostré hrany. Učí nás, že náš nejdůležitější vztah je k sobě samým, v němž podporuje pravdivé zviditelnění toho, kým jsme. Přirozeně pomáhá lidem najít svůj cíl a také způsob, jak dosáhnout osobního i finančního uspokojení. Pro Býka jsou kariéra a s ní související blahobyt nesmírně důležité. Chamuel vám pomůže najít práci, která vás bude bavit a která vás bude naplňovat. Když tedy nebudete vědět, jak plně využít svých schopností a jak si vybudovat svou kariéru, obraťte se na Chamuela.

BLÍŽENCI – ARCHANDĚL ZADKIEL


Zdroj obrázku: https://oshaeifa.com/angelologia/arcangel-zadquiel/

Jedním z klíčových principů Blíženců je spojení. Toto znamení je zaujato spojováním lidí, míst, myšlenek a všeho ostatního, vytváří a propojuje sítě. Blíženci jsou všestranní, pružní a přizpůsobiví a mají rádi rozmanitost a pestrost. Stejně jako ostatní pohyblivá znamení nejsou Blíženci zaměření na cíl. K dosažení nějakého cíle je nutné pokrýt poměrně velkou vzdálenost, zatímco Blíženci dávají přednost krátkým vzdálenostem a libují si v malých odbočkách a odchylkách od dané cesty. Někdy mohou být přelétaví, nervózní a vrtošiví. Jelikož jim chybí soustředěnost a přesvědčení, budou se někteří jevit šibalsky, kolísavě a proměnlivě. Typičtí Blíženci mají na většinu věcí přinejmenším dva názory. Stejně jako Janus, římský bůh bran a dveří, mohou stát Blíženci tváří v tvář dvěma cestám zároveň.

Jméno Zadkiel znamená „Boží spravedlnost“. Zadkiel a Blíženci spolupracují velmi dobře, neboť Zadkiel propůjčuje Blížencům životní podporu a pomoc. Pokud se nacházíte v začarovaném kruhu strachu, volejte jej na pomoc. Avšak zabýváte-li se až příliš svou bolestivou minulostí nebo si například malujete ten nejhorší možný scénář vaší budoucnosti, zavolejte archanděla Zadkiela, aby zakročil a vnesl čerstvý vzduch do vaší knihovny vzpomínek. Je to zvláštní, ale hodně Blíženců se omlouvá za své znamení. Nemáte se vůbec za co omlouvat! Být Blížencem je skvělé, a jestli nejste spokojení s některými jeho aspekty, pracujte na nich a poproste Zadkiela, aby je prozářil svým soucitem.

RAK – ARCHANDĚL GABRIEL


Zdroj obrázku: https://infovaticana.com/2015/11/19/el-angel-gabriel-anuncia-el-nacimiento-de-juan-bautista/

Rak klade důraz na domov, rodinu a minulost – důležitou zásadou je potřeba cítit se v bezpečí a silné nutkání někam patřit. Rak je známý svou obrazotvorností, vnímavostí a soucitnou chápavostí. Račí typ je velmi ochranitelský, nejen co se týče něj a jeho rodiny, ale i své země. Rak bývá patriot. Ochranitelská nátura a soucit jdou ruku v ruce se silným nutkáním pečovat, vyživovat a starat se. Pro Raka není snadné pustit se minulosti nebo rodinných příslušníků nebo vlastně čehokoliv, co poskytuje jakoukoliv oporu. U některých jedinců s tímto znamením může tendence lpět na lidech přerůst v majetnictví, dusivou náklonnost a nadměrné opečovávání.

Raci jsou úžasnou kombinací lásky a moci, proto mají jako ochránce pečujícího a mocného archanděla Gabriela. Hebrejské jméno Gabriel znamená „Bůh je má síla“. Jeho energie bývá úzce spjata s energií Panny Marie. Archanděl Gabriel je tím, kdo nám pomáhá pomocí něhy a láskyplných slov probouzet naše vnitřní dítě. Pokud hodně pracujete nebo máte hodně starostí, Gabriel vám pomůže na chvíli si od všeho odpočinout, uvolnit se a trochu se pobavit. Stejně jako matka, i Gabriel nás jemně pošťuchuje vpřed na naší cestě rozvoje. Potřebujete-li více síly, poproste ho o pomoc.

LEV – ARCHANDĚL RAZIEL


Zdroj obrázku: https://esoterismosanador.com/angeles-y-arcangeles/arcangel-raziel-gran-guia-espiritual-en-tu-vida/

Představy o králích a královnách z pohádek dobře odpovídají znamení Lva stejně jako náš dojem ze samotné velké kočky. Lev je majestátní, hrdý, z lepší stránky si je vědom vlastní důstojnosti, z horší se jeví jako domýšlivý, povýšený a pyšný. Stejně jako může král být králem jen tehdy, je-li za něj uznán věrnými poddanými, je součástí lvovské psychologie získat nějaký typ uznání ostatních. Úkolem Lva se zdá být objevení sama sebe, objevit, jakými způsoby je vlastní Já jedinečné a důležité. Podstatnými vlastnostmi Lva jsou vřelost, loajalita, velkorysost. Lva není snadné porazit nebo zdrtit. A velkorysost tohoto znamení se netýká jen kreditních karet, protože Lev je velkorysý jak svými činy, tak svým duchem.

Jméno Raziel znamená „Boží tajemství“, protože tento archanděl tak úzce spolupracuje se Stvořitelem, že zná všechna tajemství Vesmíru i to, jak Vesmír funguje. Jeho vibrace umí rozpouštět osobní, rodinné, rodové i karmické zátěže utrpení, nedostatku i bolesti. Archanděl Raziel vás vybízí, abyste vyšli ze stínu a pocítili svého vnitřního Lva. Jestliže vás například trápí nějaký světový problém a vy se zabýváte jeho řešením, Raziel vám pomůže sebrat všechnu odvahu a mluvit na veřejnosti. Ponejvíce však, chcete-li vyučovat o duchovních záležitostech nebo o léčení. Jestliže si nejste jistí, jak pracovat s Razielem, poproste ho, aby k vám mluvil skrze sny. Lvi mají ve zvyku brát si věci osobně a něčí ostré poznámky je zasáhnou hluboko, i když to třeba navenek nedají znát. Cítíte-li bolest, kterou byste chtěli vyléčit, Raziel vám pomůže zbavit se trápení z minulosti, a abyste dokázali odpustit.

PANNA – ARCHANDĚL METATRON


Zdroj obrázku: https://lateologia.com/teologia/angelologia/arcangel-metatron/

Nejdůležitější starostí Panny je „oddělovat zrno od plev“, řečeno jinými slovy, rozhodovat o tom, co je užitečné, a co nikoliv a v ideálním případě ono neužitečné odstranit. Aby byla Panna schopná rozlišit mezi A a B, rozhodnout se mezi „dobrým“ a „špatným“, musí být nezbytně vybavena kritickým úsudkem a také analytickým myšlením – nepřekvapuje tedy, že kritičnost a analytičnost jsou klíčovými schopnostmi Panen. Předstírání a divadlo ji uvádí do rozpaků – lež a klam dokáže prohlédnout na sto honů. Tajemství panenského úspěchu skutečně tkví v pozornosti věnované detailům a schopnosti všímat si věcí, které ostatní přehlížejí.

Přítomnost archanděla Metatrona má vždy zvláštní, důležitý význam, protože lidem zvěstuje Boží slovo, většinou Božské pravdy o nás samých a o Boží tváři našeho Já. Panny vědí, co je pro ostatní prospěšné, a stejně tak to ví i Metatron. Když je naše energie v nerovnováze, Metatron točí svou zázračnou krychlí kolem našeho těla, vyčistí nechtěné energie a obnoví naše zdraví. Přestože je Panna zemským znamením, je řízena intelektuální planetou Merkurem. To znamená, že tito lidé žijí více ve své hlavě než ve svém srdci. Z tohoto důvodu je ideální pracovat s energiemi Metatrona. Součástí duchovní cesty je umět naslouchat svým pocitům a důvěřovat jim. Panny, které se napojí na své city, se stanou velmi mocné.

VÁHY – ARCHANDĚL JOFIEL


Zdroj: https://magicolom.com/arcangeles-y-santos/arcangel-jofiel/

Váhy jsou jediným znamením celého zvěrokruhu, které symbolizuje neživý objekt. Absence živočišnosti objasňuje velmi civilizovanou, zdvořilou povahu tohoto znamení, jež je jak jeho požehnáním, tak prokletím. Symbol Vah rovněž odhaluje jejich hlavní zájem, kterým je zvažování věcí. Patří sem spravedlnost, protože spravedlivého rozhodnutí lze dosáhnout pouze pečlivým zvážením úhlů pohledů obou protistran. Další silnou vlastností Vah je ladnost – nenucené vyjádření krásy, laskavosti, rafinovanosti a šarmu. Slabost Vah spočívá v potřebě spravedlnosti a poctivosti, jež se může projevit nerozhodností.

Jméno Jofiel znamená „Krása Boží“. Vidí krásu ve všem a každém a pomáhá v tom i vám. Když se dostaneme do začarovaného kruhu negativních myšlenek, přitahujeme jenom chaos a problémy, často stačí poopravit naše myšlenky a podívat se na situaci nebo na lidi z jiného úhlu pohledu. Jofiel nám pomůže dostat do rovnováhy naše myšlenky, abychom zlepšili svůj pohled na svět. Přejete-li si ukončit nedorozumění nebo jakýkoliv nesoulad, požádejte Jofiela, aby zakročil, a uvidíte, že za chvíli najdete společnou řeč a více krásy do života.

ŠTÍR – ARCHANDĚL JEREMIEL

 
Zdroj obrázku: https://angelsmessage.com/archangel-jeremiel-overcoming-obstacles/

Štír je znamení charakteristické svou enormní silou. Tato síla je emocionální a psychologická, často je však přítomna také fyzická tvrdost. Síla Štírů spočívá v jejich schopnosti sebeovládání a sebekontroly a také v jejich vitalitě. Odmítají být ovládáni jak ostatními lidmi, tak okolnostmi. Zatímco Váhy jsou vyděšené čímkoliv nízkým, případně zhroutí-li se jim plány, pro Štíra jsou tyto věci důvodem si tyto plány vytvořit a prosadit. V tomto ohledu je Štír nebojácný, odvážný a před ničím necouvne. Hlavní problém, s nímž lidé silně štíří povahy musí nejvíce bojovat, je důvěra a nedůvěra. Někdy potřebují trochu polevit, přijmout své chyby, naučit se odpouštět jak sobě, tak ostatním a naučit se sdílet.

Máte-li ve svém horoskopu silně zastoupeného Štíra, znamená to, že na duševní úrovni jste se pro tento život rozhodli pracovat na nejhlubších, nejtemnějších a možná nejvíce nepochopených energiích a problémech. Archanděl Jeremiel se svým specifickým zaměřením Štíra doplňuje. Jeho hlavní rolí je pomáhat zemřelým duším podívat se zpět na svůj život. Jeremiel ukazuje cestu a provází duše, které právě překročily práh smrti a dívají se zpět na to, jaký dopad měly jejich činy na ostatní a co se v uplynulém životě naučily. Nemusíte však čekat na smrt, abyste se s Jeremielem mohli podívat na svůj život, neboť pomáhá žijícím lidem udělat si inventuru životních událostí už teď. Jediné, co musíte udělat, je požádat ho o pomoc. Jste-li tím, kdo v sobě chová starou zhoubnou zlobu, pomyslete na to, jak svobodní byste se cítili, kdybyste tyto negativní myšlenky a emoce dokázali opustit. Požádejte Jeremiela, aby zasáhl, budete-li mít problém někomu odpustit, nebo když chcete, aby někdo odpustil vám.

STŘELEC – ARCHANDĚL RAGUEL


Zdroj obrázku: https://www.a-higher-view.com/archangel-raguel-angel-of-justice/

Zatímco Štír je vždy hluboce zaujatý, vášnivý a velmi připoutaný k čemukoliv a komukoliv, s kým toto zaujetí souvisí, Střelec raději přistupuje k věcem s větší bezstarostností, neboť potřebuje prostor a svobodu nutnou k tomu, aby mohl bloumat, toulat se a objevovat. Střelec má v sobě ducha nomádství či tuláctví a může být spojován s tím, že ze všech znamení zvěrokruhu má nejširší škálu zájmů. Extrovertnější Střelci mají často divokou a nespoutanou povahu a jsou náchylní přehnaně reagovat a gestikulovat. O upřímném, otevřeném, poctivém a čestném Střelci je také dobře známo, že trpí syndromem „co na srdci, to na jazyku“.

Jméno Raguel znamená „Boží přítel“. Hovoří se o něm jako o „archandělovi spravedlnosti a poctivosti“. Jeho záměrem je mír a harmonie mezi všemi na světě. Střelec patří mezi velmi přátelské znamení. Toužíte-li se seznámit s konkrétní osobou, požádejte Raguela, aby stál při vás. Může otevřít dveře možnému přátelství mezi vámi a vaší novou známostí. Střelci mohou být někdy tak bezstarostní, že si nevšimnou, jak citliví druzí mohou být. Takže když si všimnete, že váš zářivý střelecký entuziasmus vypadá spíše jako bezcitnost vůči něčí bolesti, archanděl Raguel vám může pomoci projevit soucit a zájem o druhé, ve skutečnosti je známý tím, že usmiřuje nedorozumění. Vy samozřejmě musíte udělat svůj kus práce také, a to zahrnuje odpuštění nebo i omluvu tam, kde je třeba.

KOZOROH – ARCHANDĚL AZRAEL


Zdroj obrázku: https://www.theblackfeatherintuitive.com/who-is-archangel-azrael-the-archangel-of-grief/

Kozoroh je znamení, které se nejvíce zabývá strukturou, materiálem či páteří společnosti. Respektuje věk, zkušenosti a vše, co obstálo ve zkoušce časem. Kozoroh, proslavený svou důstojností, opatrností a pílí, je patrně nejsvětštější znamení celého zvěrokruhu. Bývají často ambiciózní, avšak netouží být „celebritami“ – snaží se uskutečnit něco, co obstojí ve zkoušce časem. Pro Kozoroha je klíčovým tématem respekt. Typický Kozoroh dokáže respektovat ty, o nichž si myslí, že si respekt zaslouží, a neudělá nic, co by bylo pod jeho značně vyvinutý smysl pro důstojnost.

Jedním z nejtajemnějších archandělů je bez pochyby Azrael, nazývaný Andělem smrti. Pro ty, kteří se bojí smrti, kombinace Azrael/Kozoroh může znít drsně, ale pamatujte si, že Kozoroh je jedno z nejodolnějších a nejsilnějších znamení, jsou hrdí na svou schopnost zvládnout cokoliv. Nemusí mít nutně tvrdý život, ale jsou realisté, kteří ho vidí takový, jaký je. Kozorozi mají tendenci žít život, ve kterém se hodně vyrovnává karma. Tím se mohou dostávat do tvrdých interakcí s ostatními lidmi, neboť jednají s těmi, kteří je v předchozích životech ranili, nebo kterým oni ublížili. Karmickým testem je uvolnit starý strach a úzkost. Archanděl Azrael je velmi znalý v tom, jak léčit někoho, kdo o někoho či o něco v životě přišel. Azrael vám může pomoci s vypořádáním se s jakýmkoliv druhem smutku, včetně ztráty.

VODNÁŘ – ARCHANDĚL URIEL


Zdroj obrázku: https://angelsmessage.com/archangel-uriel-transformation/

Mezi dva hlavní zájmy Vodnáře patří svoboda a rovnost. Spolu s dalším vzdušným znamením, Váhami, se Vodnář zaobírá čestností. Vodnář je rovněž známý tím, že je racionální, humánní a logický. Typický Vodnář má za to, že pokud zákony (vědecké či společenské) platí pro jednoho, musí platit pro všechny. A platí-li pro lidstvo, neměly by pak rovněž platit i pro říši zvířat? Vodnář se velmi zajímá o lidi, jejich motivace a zabývá se lidstvem jako celkem. Patří mezi nejpřátelštější znamení celého zvěrokruhu. I přesto se mu na hlubší osobní rovině nebude líbit moc lidí, natož aby se s někým bratříčkoval. A tak lidé, kteří považují Vodnáře za chladné, si jen nepovšimli, že byli právě odmítnuti. Vodnář se nepouští do vztahů, o nichž ví, že se jim nechce věnovat.

Jméno Uriel znamená „Bůh je světlo“, „Boží světlo“ nebo „Boží oheň“, protože tento archanděl osvětluje situace a poskytuje prorocké informace a varování. Pomáhá tvořit si vlastní názory, jasně hodnotit situace a neupadat do rozpaků. Přítomnost Uriela prý není taková jako třeba u archanděla Michaela, nemusíme si to ani uvědomit, že Uriel vyslyšel naše prosby, dokud si neuvědomíme, že se v naší mysli nečekaně objevil nějaký skvělý nápad. Myslete na něj jako na laskavého učitele, který dohlíží na naše životní lekce.

RYBY – ARCHANDĚL SANDALFON


Zdroj obrázku: https://www.a-higher-view.com/archangel-sandalphon-angel-of-music/

Ryby jsou posledním znamením zvěrokruhu, ale v žádném případě tím nejméně významným, jsou považovány za nejduchovnější znamení. To, které je spojené s Božstvím. Ryby se umějí ohýbat, splývat a kroutit podle toho, co je zrovna potřeba. Díky jejich neegoistické povaze není pro Ryby obtížné se obětovat. Obětavost a nesobeckost jsou pozitivními projevy tohoto znamení, prokazuje-li je ovšem daný člověk vědomě. Snad není žádným překvapením, že kvůli Neptunu, svému vládci, mají Ryby silné sklony unikat. Jejich senzitivita k utrpení však může znamenat, že Ryby udělají cokoliv, aby se vyhnuly nepříjemnému. V nejhorším případě mohou tyto rysy spojené s nutkáním uniknout vést k závislostem.

Jméno Sandalfon znamená v řečtině „bratr“, což je poukaz na jeho dvojče, archanděla Metatrona. Říká se, že je tak vysoký, aby dosahoval ze země až do nebe. Jeho energie vás podpoří nebát se druhým ukázat, kým jste. Hovořit a dělat to, co cítíte a co je vaší vnitřní pravdivou podstatou. Pokud se cítíte emocionálně či duchovně zablokovaní, pak požádejte archanděla Sandalfona o pomoc s navázáním spojení, je mistrem v pomáhání lidem v nacházení vnitřního klidu. Sandalfon je s vámi v každé situaci, můžete se k němu obracet o podporu. Pomůže vám pozvednout ducha tak, že si budete pamatovat, kdo ve skutečnosti jste, milované a mocné dítě Boží, které jasně září léčivou energií.Nejnovější články na našem portálu

květen 03, 2024 305
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 124
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...
duben 24, 2024 592
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 641
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 706
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
duben 09, 2024 627
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 549
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2321
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 555
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 599
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 23, 2024 2142
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře nový roční...
březen 19, 2024 901
Studánky, jezírka, louže...- první zrcadla lidí. Ta nejpřirozenější zrcadla, která člověku dala...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2036597
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515660
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457217
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293227
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282823
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273002
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259809
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 251859
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 250305
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243048
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241081
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215327
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206834
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188516
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186579
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184362
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176761
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166850
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163429
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161184
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142878
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128261
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124642
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122631
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...