Požehnání je velice harmonická vibrační energie, která dokáže zažehnat negativní energii, která se nakupila v určitém programu nebo situaci či vztahu a dokáže tyto bloky energeticky rozpustit.

Jednoduchý příklad ze života:

Stojíte v koloně aut na dálnici, před vámi se stala autonehoda a stovky řidičů se není schopno, stejně jako vy, z této zácpy dostat. Už několik hodin jste zablokováni v nepříjemné situaci a určitě se ve vás nahromadilo spoustu negativní energie (vztek, úzkost, beznaděj, křivda, nespravedlnost, netrpělivost, zloba, panika, stres ad.)

Logické vnímání celé situace vás začne dohánět k šílenství, nevíte co si počít, nevíte kdy to skončí, vaše nervozita zesiluje, nedej Bože máte v autě malé miminko, které potřebuje přebalit a najíst se. Vy jste ještě stále blokováni v autě, v koloně, a již hodiny jste se nehnuli z místa. Panika začne být velice silná. Prostě nejste schopni nic udělat. Jediné, co v tom okamžiku můžete, je:

  • Rozčílit se a říci, že to není spravedlivé, že jste se ocitli v této situaci a proč – to si přece nezasloužíte. Přemýšlet nad tím, proč jste si vybrali zrovna tuto cestu, která vás teď blokuje a nechápete proč – nespravedlnost.

a nebo:

  • Naslouchat své vlastní intuici a začít přemýšlet o tom, proč jste si přitáhli pro sebe tuto realitu a co vám tím chce osud naznačit. Proč to časové zdržení a pocit, že s tím nemůžete vůbec nic udělat, i kdybyste sebevíce chtěli?

Z nějakého důvodu, o kterém vy nevíte, se to mělo stát. Ale jak se z toho co nejrychleji dostat a zažehnat celou situaci?

Je potřeba si uvědomit, že dění okolo vás se nachází v Boží vůli. Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak energeticky odblokovat tuto nevyhnutelnou situaci, je: POŽEHNAT.

Metoda velice účinná, praktická, rychlá, nic nestojí a uvede do harmonie negativní energie a vlivy. Požehnat znamená upřímně od srdce přijmout tuto situaci, která se okolo vás děje. Situace se prostě energeticky rozpustí, to znamená, že už nezůstane v nehybné podobě. 

„ŽEHNÁM UPŘÍMNĚ TÉTO SITUACI, DO KTERÉ JSEM SE VĚDOMĚ NEBO NEVĚDOMĚ DOSTAL/A A VŠEM ZÚČASTNĚNÝM, KTEŘÍ SE MNOU TUTO SITUACI NEVĚDOMĚ SDÍLEJÍ. UPŘÍMĚ ŽEHNÁM SÁM/SAMA SOBĚ A OSTATNÍM.“

Pokud toto požehnání zopakujete nahlas nebo jen v duchu několikrát za sebou, situace se začne měnit. Určitě ne tak, jak vy svou logikou předpokládáte, ale změní se. Blok negativní energie se rozpustí v nekonečnu a již na vás nebude působit. Může se tedy potom stát, že během půl hodiny konečně nastartujete auto a začnete vyjíždět z kolony nebo vám někdo zaklepe na okénko a dá vám vodu na pití pro vaše dítě. Prostě se situace změní a pohne. 

Proč mluvím o Požehnání jako o nejúčinnější motlitbě? Po letech vlastních praktických zkušeností považuji osobně tuto metodu za nejrychlejší, nejúčinnější a s trvalým rozpuštěním negativních energetických bloků.

Ve svém životě jsem se naučila žádat, prosit, být vděčná a přijímat stoprocentně Boží pomoc, která je nám všem poskytována, aniž si to uvědomujeme. Rozdíl je v tom, že já si to plně uvědomuji a tím pádem sama pro sebe energeticky přitahuji co nejvíce pozitivní energie. Žádám vibračně o pozitivní energii štěstí, lásky, pohody, vnitřního klidu, vnitřního uspokojení a hojnosti ve všech směrech. Vibrace slov, která jsem teď vyjmenovala, je obsažena v Požehnání. Je to nekonečné dobro.

Uvědomte si, že naše mysl je velice omezená. V samotném bytí tato omezenost neexistuje. V bytí neexistuje dobro a zlo. To my, lidé, jsme si začali všechno škatulkovat a rozdělovat podle toho, co nám je příjemné nebo méně příjemné. To my, lidé, jsme byli po staletí ovlivňováni těmito zakořeněnými iluzemi. 

Když Bůh stvořil náš svět, věděl přesně, že harmonie existuje jen v dobru a zlu, které vedle sebe existují od začátku stvoření. My, jako lidé, jsme začali posuzovat a rozdělovat všechno podle dobra a zla, jenže každý svou vlastní logikou, a ta je ovlivněna děním, které prožíváme v našem osobním životě. 

PŘÍKLAD:

Od mládí jsem byla přitahována energií a vášní ke koním. Miluji upřímně ze srdce tyto zvířecí bytosti, které jsou pro mě pomocníkem a vždy napomáhaly léčení mého srdce a duše. Kdykoliv jsem v  jejich blízkosti, jsem naplněna úžasným pocitem štěstí a lásky, která mnou prostupuje až do úplného blahodárného prožitku bytí. 

Teď si představte, že se chci o své osobní prožitky podělit s blízkou osobou, která se v momentě, kdy uvidí mého koně, rozklepe podvědomým strachem a řekne mi: „Nezlob se, ale já se koní bojím! Mám z něho strach, nechci se k němu přiblížit, nemám k němu důvěru, i když se mi líbí.“

Každý vnímáme svoji vlastní realitu na své úrovni bytí. Samozřejmě s tímto člověkem nemohu sdílet tyto pocity, nemohu s ním jet na vyjížďku, a i když ho mám moc ráda, musím respektovat jeho strach. To znamená, že každý máme úplně jiný úhel vnímání věcí okolo nás. Své vyhraněné názory, své vlastní myšlenky, svůj vlastní pohled na svět apod. Co z toho plyne? Velice jednoduché poučení, že každá lidská bytost si prožívá svůj život na své vlastní úrovni vnímání a myšlení.

V mé knize "Meditační příručka pro uzdravení lidského srdce a duše" naleznete slova s určitou vibrací a meditace pro určitou pozitivní životní energii. Budete číst má slova, mé pocity a mé vnitřní vnímání. Co se stane? Já vám tímto nabízím návod naladit se na tyto energetické vibrace, které se ujmou a zakoření ve vás, vyrostou a budou vás doprovázet na vaší životní cestě. Ale vaše představivost bude rozdílná, podle vašeho stupně vnitřního vnímání.

Tento návod napojení se na vibraci, kterou si představíte, pocítíte, uvědomíte a přijmete svým vlastním srdcem, svým vnitřním Já a svou vlastní duší, jen vy. Ta je jenom vaše! Vy, jako lidé, jste jedineční tací, jací jste! Vibrace lásky si vás energeticky přitáhne a vy si ji přijmete pro sebe, ale váš osobní pocit nebude identický s tím mým. Každý člověk má možnost si tyto energie přivlastnit do svého vnímání, ale ty nebudou nikdy identické, jako ty moje. Pochopte, že tato slova jsou velice důležitá. Každý člověk potřebuje zhodnotit a ukotvit svou vlastní vibraci vnímání reality. Tímto se tvoří celkové spektrum vnímání na celé naší planetě a stejně tak vnímáme energie v určitých rovinách a hladinách, a také tím dochází k naplnění životní energie potřebné pro samotný život. Vaše přijatá pozitivní energie, kterou budete nadále vyzařovat okolnímu světu, je nejenom velice potřebná pro vás, abyste byli šťastní a spokojení, ale i pro okolní svět, který bude energii pociťovat a bude se ve vaší blízkosti cítit velice dobře a pozitivně. To, co děláte pro sebe, děláte nevědomě i pro ostatní lidi a bytosti okolo vás. Nastoluje se tedy celková harmonie na naší planetě. Vibrace sílí, rozpíná se do nekonečna a tím, že vy léčíte sami sebe, léčíte i ostatní lidi a bytosti okolo vás. Není to úžasné? 

Vnitřní uspokojení znamená, že jste užiteční sami sobě a ostatním lidem. Dobře si zapamatujte, že jste jako pozemské bytosti zodpovědní jen sami za sebe a za svůj život.

Základ kosmické a pozemské harmonie pramení z tohoto zákona. 

Být vědomě zodpovědný za své vlastní činy a ne za činy druhých. Každý jen sám za sebe. V okamžiku, kdy na sebe přeberete zodpovědnost za jinou duši nebo člověka, nastává nevyvážený konflikt v dávání a přijímání.

PŘÍKLAD

Přijde za mnou můj klient a požádá mě o pomoc s uzdravením. Já najdu příčinu jeho vnitřního bolestného stavu, najdu vnitřní negativní blok, rozpustím ho a tím nastolím harmonii v jeho bytí. Potom už záleží jen na klientovi, jestli opravdu chce přijmout svou vlastní zodpovědnost za tuto osobní změnu nebo ne. Pokud se rozhodne, že opravdu touží a přeje si své vnitřní uzdravení a přijme zodpovědnost sám za sebe a všechny své činy, přijme i tuto vnitřní změnu na své úrovni. Pokud se tak nestane, klient se mi vrátí po nějakém čase na léčení se stejným problémem, protože nepřijal stoprocentně tuto změnu na své vnitřní úrovni. Prostě se s touto změnou z nějakého důvodu nesmířil. Dokud sám v sobě nepřijme toto rozhodnutí, nic se nezmění.

Já vám mohu nabídnout, kterým směrem se vydat v hledání a uzdravení, ale po té cestě, kterou vám ukážu, musíte už kráčet sami. Vy se budete vědomě rozhodovat, jestli chcete nebo nechcete. Bude to vaše svobodné rozhodnutí. Přeberete si tímto stoprocetně zodpovědnost sami za sebe, a tím pádem také za váš život, vaše činy a vaše zrození na této planetě.

V tomto okamžiku přestanete přemýšlet o tom, co je dobře a co špatně. Přijmete celý svůj život takový, jaký je a budete žít zdravě, spokojeně a vědomě.

Samozřejmě záleží na vašem programovém myšlení, které používáte. Pokud vaše negativní myšlenkové vzorce ovládají i vaše emoce a upřímnost v požehnání není zcela podporována vaším srdcem a láskou, kterou pociťujete sami k sobě a ostatním lidem, účinek nemusí být stoprocentní.

Již nesčetněkrát jsem v životě pochopila, že logikou se nikam nedostanu. Naopak. Mé logické myšlení mě několikrát přivedlo skoro k šílenství, velkému utrpení a podceňování se. Necítila jsem se sama sebou, nebyla jsem se sebou spokojena, nevěřila jsem si a nechápala, proč se to všechno okolo mě děje. Cítila jsem se dezorientovaná, ztracená, utrápená, nešťastná, nenáviděla jsem se, nepřijímala jsem se, nemilovala jsem se. To, co jsem vnitřně cítila ve svém srdci a duši, se automaticky projevovalo v mém životě. 

Mé životní rány a zkoušky málem zabily i mou duši, dokud jsem nepochopila, že tyto negativní vlastnosti a emoce musím změnit, abych mohla začít žít a prožívat svůj život vědomě, šťastně a spokojeně. Jsem si jistá, že tuto trnitou cestu jsem si vybrala již před svým zrozením do tohoto světa. Emoce a negativní myšlení ovládaly naplno můj život. Neměla jsem vedle sebe nikoho, kdo by mi tuto cestu ukázal. Musela jsem překonat mnohokrát sama sebe a začít hledat pomoc. A to byl ten okamžik, kdy jsem pochopila, že se mám jako žena a lidská bytost opravdu ráda. Má láska k sobě samé, která začala samovolně vyvěrat, mě vnitřně hnala ke všem emočním změnám. Nebyla to lehká cesta. Pokud bych toto vnitřní utrpení neprožila na vlastní kůži a nepochopila bych, jak je to zdrcující, asi bych nenašla odvahu změnit své vnitřní vnímání. Jedním z mých darů od Boha je, že dokážu promlouvat k srdcím ostatních lidí takovým způsobem, aby vše lehce a vnitřně pochopili. Můj osobní energetický náboj je jednoduchost a střídmost. Najít ta správná slova, která mohou ostatní lidé pochopit a lehce a přirozeně se do nich vcítit. Přirozenost je vlastnost, kterou v sobě má každá bytost. Je to pradávná inteligence, která vede naši intuici k přirozeným skutkům a činům. 

Logika (program myšlení) je velice potřebná věc. Až vnitřně pochopíte, že logika vás dovede až k tomu, že ji přestanete naplno používat, začnete naslouchat svému srdci, duši, tělu a přirozené intuici. Váš život se začne sám měnit k lepšímu bez jakéhokoliv násilného programového smýšlení.

Nebudete už muset zbytečně vydávat tolik energie na to, jak se máte chovat a cítit, protože budete žít přirozeně. Už nebudete potřebovat tolik logického myšlení na některé odpovědi, které hledáte. Prostě to vnitřně pochopíte a přijmete.

Jak jednoduše to zní. Ano, je to přesně tak. To jen naše ego se snaží oddělit nás, jako bytost, od celku. My jsme živoucí součástí celku. Jsme živé bytosti, které mají dar od Boha mluvit, sdělovat, pracovat, vymýšlet různé věci, učit se, milovat, poslouchat, naslouchat, pomáhat ostatním apod. Pokud máme všechny tyto možnosti, proč je tedy nepoužíváme k nejvyššímu dobru nás samotných a ostatních bytostí? Proč na místo nabídnuté pomoci, chceme všechno vlastnit sami pro sebe? Proč máme strach, že je někdo lepší než my? Proč nechápeme, že naše vnitřní dobro je také dobrem pro všechny ostatní? Proč nechápeme, že my jsme to nejvyšší dobro, protože prožíváme náš osobní život šťastně a spokojeně?

Určitě tedy nějaký důvod k tomu, že jsme zde na světě, existuje. Výborně. Jsme součástí celku. Prostě a jednoduše, jsme tady a teď. 


Karina Heková Autorka: Karina Heková - terapeutka, duchovní učitelka a spisovatelka. 

 Zdroj: Ukázka z knihy "Meditační příručka pro uzdravení lidského srdce a duše".

 Tento článek poskytla osobně pro server Příznaky transformace autorka článku. Jeho šíření je možné pouze s jejím souhlasem! Kopírování tohoto článku z našeho webu je   zakázáno. Chcete-li jej zveřejnit na svém webu, získejte si souhlas autora. Ke sdílení článku na sociálních sítích využijte výše uvedené tlačítko sdílet. Děkujeme.

 Požehnání je starověká lidská modtliba,
 která vyjadřuje ve svém jádru energii
 nejvyššího dobra.

Nejnovější články na našem portálu

červenec 08, 2024 4604
„Je nutné zvyšovat svůj duchovní, psychický a energetický potenciál, který bude sloužit...
červen 25, 2024 251
Již antická medicína přisuzovala vodě léčivé účinky. Kromě země, vzduchu a ohně je voda jedním ze...
červen 20, 2024 467
20. 6. 2024 ve 22:51 vstoupí Slunce do znamení Raka a bude následovat Merkura a Venuši, kteří do...
červen 17, 2024 415
V dnešní uspěchané době se stále více lidí snaží najít přirozené způsoby, jak zlepšit své zdraví a...
červen 12, 2024 7486
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8940
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 633
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 436
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 537
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 562
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 707
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 649
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2067154
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 516050
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 458254
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 294341
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283701
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273518
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260510
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 253452
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251767
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243480
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241707
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215691
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207280
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189473
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186827
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184565
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 177022
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 167190
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163674
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161409
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143240
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128443
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124949
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122941
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...