Kateřina Vesta: Vlasy jsou spojení s kosmem

O VLASECH: Vlasy – klenot nejen ženské krásy, ale také moudrosti a psychické síly. Existovalo mnoho předsudků spojených s vlasy. Odpradávna se k nim chovalo šetrně, zahalovaly se od cizích pohledů, zdobily, splétaly do copu. Tradovalo se, že každý vlas na hlavě má spojení s určitou hvězdou na nebi a čerpá z ní moudrost a světlo pro svou nositelku. Proto se vlasy nikdy nestřihaly a naopak pečovalo se o jejich růst a čím delší byl u dívky cop, tím ona byla silnější.


VLASY – jsou spojení s kosmem
Buďte zdrávi, drazí přátelé. Jsem Katěřina Vesta. Dnes vám chci říct, jak chránit své vlasy různými ochrannými prostředky. Jak je správně pěstovat, rozčesávat, v čem je jejich síla.  Lada, Bohorodička, nám zanechala příkazy o našich vlasech, že je třeba je zaplétat a zakrývat Bereginěmi (ochranné zdobit):

„Ochraňujte, dcery Boží, vlasy svoje odmala, čest rodů svých, zaplétejte své plavé vlasy, obdivuhodné copy, pokrývejte je ochrannými sponami."

Toto nám zanechala naše Matička, Bohorodička. Protože v našich vlasech se uchovává síla, mocná síla, kterou jsme, a kterou vlastně pomocí vlasu, dostáváme. Naše vlasy jsou duchovní antény, které přijímají jemnou energii, jemnou strukturu, jemnou vibraci z celého světa, který nás obklopuje.

Naše vlasy jsou spojením s Božími silami, s vesmírem. Proto, když my chráníme své vlasy, chráníme sebe, svou sílu a svou rodinu. Každá anténka se spojuje s nějakou hvězdou ve vesmíru, přijímá světlo, poznání, moudrost a sílu. Proto naši Předkové velmi pečovali o své vlasy.

Ženy si nechávaly své vlasy růst dlouho, celý život, a své vlasy stříhaly velmi málo. Jen první rok na Postřižiny. Ale potom nechávaly růst své vlasy celý život. Proč? Vlasy přijímají jemné vibrace, přijímají moudrost a poznání. Přes ně vnímáme tento svět.

Vnímáme, co se děje kolem nás. Dostáváme přes ně informaci. Ženy nechávaly růst své vlasy dlouhé, po kolena, až na zem. Přinášelo to uvědomění, že jsou bohyně. Když jsou vlasy až na zem, přijímáme sílu Božích vlastností a sílu Matky Země.

Ženy sílu ve svých vlasech chránily, zaplétaly je, dělaly různé ozdoby na ochranu, aby při odkrytých vlasech vždy odvrátily pozornost očí, cizích očí. Jako ochranné ozdoby se používaly kvítečky, věnečky, aby snímaly z vlasů zbytečné pohledy.

Vlasy nás sjednocují s jemnohmotným světem. Nesou v sobě velmi krásnou silnou Boží energii. Ať to víme nebo ne. Vlasy v sobě nesou v jemné sféře vibraci. Dnes rozpouštíme své vlasy, stříháme je. Dříve stříhat své vlasy znamenalo zbavovat se své síly a svého ženského potenciálu. Ano, strhnout ženě šátek bylo největší urážkou. Člověka za takové jednání mohli potrestat.

Vlasy se vždy rituálně rozčesávaly. Vdané ženy je dávaly pod závoj, aby chránily svou sílu pro svou rodinu, pro svého manžela, pro své děti. Ale dnes když ženy své vlasy rozpouští, chodí s rozpuštěnými vlasy, přichází tak o svou sílu. Stávají se oslabenými. Kterýkoliv člověk, kterého vidíme na ulici, v metru, z nás může tuto sílu brát.


Jednoduše uvidí krásné vlasy, och, jaká krása, a dále jestli máte krásné vlasy... a dokonce, jestli se díváte nadšeně, stejně odebíráte silu člověku, jehož vlasy kterého obdivujete. Když žena chodí s rozpuštěnými vlasy, kterýkoliv člověk ji může sebrat sílu. Vzít pro sebe. Na tuhle krásu reaguji skoro všichni. Však si vzpomeňte. Jdete po ulici, před vámi jde dívka s dlouhými rozpuštěnými vlasy. To přece vždy přitahuje pozornost. Všechny pohledy se obrátí na tyto vlasy. Protože vlasy, to je síla. Když jsou rozpuštěné, tak tuto sílu odebíráme.


A dívka nebo žena... Ano, a pak se nám stává:

„My, och, nemáme sílu. Och, jsem unavená.
Och, moje energie je vybitá.
Och, uřknutí."

A přitom my samy plýtváme energií na všechny strany. Prosím, krmte se, jezte! Tak to dělá dnes mnoho žen.

Především ženy, které se považují za ochránkyně, samy sebe nazývají Bereginěmi (tj. ochránkyně a zároveň značí vnitřní stav ženy, která chrání svou rodinu).

Nelze chodit s rozpuštěnými vlasy. Nechráníte svou energii. Ano, je to emoční proud, který odvádí vaši sílu do libovolných míst, ke všem, kteří se octnou kolem vás. Proto je nutné své vlasy chránit. Naši Předkové sepínali své vlasy do copu, splétaly tak tři světy Navi, Javi a Pravi.
Je to ochrana. Obereg. Cop jde po páteři. U neprovdaných dívek je to jeden cop, který jde po páteři, chrání záda, chrání ženu, dívku.
Vdané ženy sepínaly své vlasy pod šátek, pod šáteček, pod ochranné spony, aby svou sílu soustředily jen pro svou rodinu.

Rozpouštět své vlasy mohly jen v přítomnosti velmi blízkých lidí. U matky, u dcery, v rodině. Pro manžela mohla ženy rozplétat své vlasy, aby ho obdařila silou. My dnes víme, že žena s dlouhými vlasy dává sílu manželovi. Proto ženy tolik chránily svou sílu pro svou rodinu. Proto pečovaly o vzhled vlasů, omývaly je různými prostředky, bylinkami, rozčesávaly je rituálně.

Byl to celý rituál, jak zacházet s vlasy. Rozčesávaly je speciálním hřebenem, pronášely zaříkávadla. Česaly se a například říkaly:

„Ať rosteš, cope, až do pasu, ať ani vlásek nevypadne, ať rosteš  copečku až do pat, veškeré vlásky – do řad. Ať rosteš, cope, nemotej se, Boha Roda poslouchej."

Žena své vlasy rozčesávala, zaříkávala, mluvila s nimi, a ony rostly dlouhé, pevné a silné, a rostly až k zemi. A tak ji chránily. Žena svými vlasy chránila celou svou rodinu.

Jestli rozčesává matka dceru, pak lze poslední větu říci takto:

„Ať rosteš, cope, dcerko, matku poslouchej."

Ano, tak aby dcera poslouchala matku. Takto se zaříkávalo.

Je několik způsobů, jak pečovat o své vlasy. Ženy je napařovaly v lázni, omývaly různými odvary, bylinami, březovými odvary, aby vlasy rostly, byly silné, krásné, lesklé.

Vlasy se dělí na různé typy. Když jsou vlasy husté, pružné, přijímáme velmi silně energii Země. Jsou to lidé vůle, je to spojeno s vůlí. Jestli jsou vlasy jemné, můžeme přijímat jemné vibrace, jemnou sílu, jemné struktury. Jestliže jsou vlasy kudrnaté, znamená to, že je v člověku hodně ohně. Vypovídá to o emocionálním stavu. Takový člověk je silný, je doslova ohnivý.

Nyní vám ukážu několik zaříkávadel na vlasy. Aby se vlasy posílily, je nutné tento odvar povařit a vtírat do vlasů ráno a večer.

Je to směs jitrocele, kopřivy a větvička máty. Vše ve stejném poměru. To vše se zalije vroucí vodou, přitom se třikrát řekne:

„Omývám hlavu Božím odvarem,
to co vyrůstalo v přírodě ne-uvadne.
obnoví se novým růstem, bohatou hustotou,
plným růstem, Boží silou přidání,
namnožení, růstu, plnosti,
zrodí se, obnoví se, přibude,
vezme sílu z bylin, z listů, ze stromů,
nepadá, nezmizí, neztratí se.
Tak to bude!"

Tímto Božím odvarem natíráme naše vlasy.

Další zaříkávání je se zrcadlem. Dáme své zrcadlo do vody, díváme se do něj, rozčesáváme své vlasy, aby lépe rostly, a říkáme:

„Vlasy, moje vlasy, rosťte jak v poli klasy,
naplňte se silou, ze sucha se nelámejte,
v hnízdě usazujte se, v hnízdě rojte se
a u mne (jméno) nelámejte se
posilněte se, leskněte se,
Ve vás, vlasy, je veškerá má mocná síla,
nepokazí tě ani tvrdá voda,
ani bolavá hlava, ani smutek.
Rosťte, vlasy, z ramen prouděte, vlasy,
sluncem se posilujte,
svěžím větrem se očisťujte.
Ochraňuji já (jméno) vlasy, jako zralé klasy.
Ne pro lidi, ale pro sebe, ne na okamžik,
ne na hodinu, ale na celý věk.
Lada, Bohorodička, svým duchem obkreslí
moje vlasy ochraň od závistivého,
zlého pohledu,
od uřknutí zezadu slova jsou vyřčená,
pronesená pro (jméno) jsou vyřčená.
Tak to bude!"

Ještě jedno zaříkávání na růst vlasů. Utrhneme 9 lístků břízy, 9 lístků kopřivy, 9 lístků maliny. Dáme do vody, a třikrát řekneme, pak si navlhčíme kořínky vlasů:

„Jak ty, břízko, ty, kopřivo, ty malino,
jste krásné svým zeleným listovím,
dejte mi (jméno) trošku své krásy
i síly ze svých větví, z kořenů,
ze země a z těch kořínků
abych se stala já (jméno) bohatá a kudrnatá
svými hustými a dlouhými vlasy.
Tak se stane mým silným slovem,
Mým velkým přáním (jméno).
Nezruší mé slovo ani vedúni, ani čarodějové,
nezruší je ani zlí ani dobří.
Tak se stane!"

Takové zaříkávání je dobré dělat v koupelně, namáčet a mýt své vlasy tímto výborným nálevem.

Co jsem ještě chtěla říct o našich vlasech? Chci, aby si ženy vzpomněly na různé účesy, které je možné dělat z copů, sepínat své vlasy a nerozpouštět je. Používat různé ochranné spony. Ochranou jsou jednoduše různé sponečky, které odvádí pozornost. Slouží k tomu, aby sňaly z člověka zbytečné pohledy, odstranily je z našich vlasů.

Než naše sponečky použijeme, měly bychom říct takovou větu, vlastně se s nimi musíme dohodnout, aby nám sloužily:

„Sponečko, ochránkyně, sílu mě dej a od pohledů mě ochraňuj."

Když zaříkání zopakujeme, sponečka už ví, co má dělat, protože jsme ji to řekly. Pak se můžeme všemi těmito sponami ozdobit, aby chránily naše vlasy od zbytečných pohledů. Když si své vlasy stříháme, pak je dobré to dělat na dorůstající měsíc, aby vlasy na hlavě rostly hustší, lepší. Snažte se to dělat, co možná nejméně. Není nutné u svých vlasů stříhat suché konečky pravidelně každý měsíc, protože tak vám vlasy nikdy nedorostou dlouhé.

Dá se mluvit dlouho o tom,  jak nechat růst své vlasy, co je nutné dělat. Jestli si vlasy stříháte, dělejte to jednou za rok. Tak vaše vlasy porostou. Je možné je odstřihnout, ale jen jeden centimetr. Vlasy tak rostou velmi dobře, a nebývají suché. Aby vypadaly krásně, jsou různé odvary z rozličných bylin, rozličných stromů, které vyživí naše vlasy, očisťují je, naplňují je zdravím.


To je vše, co jsem chtěla říct o našich vlasech. Buďte bdělé, mějte svou sílu pod svou kontrolou, aby kterýkoliv člověk, kterého potkáte, nebral vaši sílu pro sebe, abyste ji chránily pro svou rodinu, pro svůj rod, pro svůj národ, pro svého manžela a děti. Abyste shromažďovaly tuto sílu pro sebe, abyste přijímaly přes své vlasy moudrost z celého světa.

Buďte bdělé, buďte ochránkyněmi, tak s námi bude přebývat síla a moudrost našich Předků.

Byla s vámi Kateřina Vesta. Hurá.

— Překlad Julia, Miriam a Mojmír —

ZDROJ: http://www.slovanskakosile.cz/


Nejnovější články na našem portálu

červen 12, 2024 7052
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8534
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 350
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 217
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 350
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 376
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 537
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 533
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 298
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...
duben 24, 2024 811
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 788
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 930
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2051814
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515865
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457627
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293900
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283311
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273386
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260180
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 252652
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251090
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243260
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241419
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215501
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207031
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189020
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186706
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184449
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176892
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166998
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163553
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161298
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143092
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128351
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124827
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122777
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...