Matt Kahn: Od koronaviru k vědomí

[Příchod viru a momentální situace ve světě vzbudila v lidech strach; velký strach. Matt vysvětluje, že se to na první pohled nezdá, ale je to důkaz toho, jak se lidem zvyšuje vědomí a je to velká příležitost pro transformaci ve velkém.

Přeložila jsem jeho slova. Je to dlouhé, ale stojí za to to přečíst. Součástí je i afirmace, která vše uvádí do úplně jiného světla...

Tak se pohodlně usaďte, jdeme na to :-)] - toto jsou ma slova, dal uz Matt Kahn. Necham na vas, jestli tento uvod ode mne chcete nechat, ci ne :-)

  Od koronaviru k vědomí  

Jak využít všudepřítomný strach jako katalyzátor dosažení většího uvědomění si vlastního vědomí?

Tak jako mnozí lidé používají k ošetření symptomů viru bylinné přípravky, z pohledu vibrace, naše první obrana je vděčnost. Nejprve vám vysvětlím, proč je vděčnost tak účinný nástroj a pak vám předám interaktivní mantru, která vám pomůže ukotvit její frekvenci v jejím poli.

Aby mohla vděčnost fungovat jako lék na strach, musí být nějakým způsobem opakem strachu. Jelikož strach brání průchodu světla, vděčnost je ochota sdílet své světlo ve svůj prospěch a ve prospěch ostatních. Takovýto posun nastává, když v sobě pěstujeme odvahu. Tak jako je odvaha pocit, kdy si připustíme a přijmeme sobě vlastní sílu, tak strach je pocit, kdy jsme svoji sílu odevzdali něčemu umělému, či něčemu, co leží mimo působení naší vůle. Vděčnost v sobě nese pocit oslavy. Tím, že projevíme vděčnost, tak se de facto zbavíme všeho, co jsme nevědomky se svojí silou odevzdali a zároveň získáme svoji sílu zpět jako již včleněnou součást statečné přítomnosti své duše.

Abychom ukotvili vibraci vděčnosti, musí být ve svém vyjádření autentická.

Jediný důvod, proč strach hraje tak silnou roli v životě každého, je ten, jak autenticky jsme schopni se bát. Zde jsou příklady ze života, které ukážou, jak si autenticky vybrat vděčnost a to i v době nejistoty, která panuje dnes: Dnes, více než kdy jindy, si lidé zakrývají ústa a pravidelně si myjí ruce. Nemusíme vnímat strach jako motivaci pro tato konání, můžeme být vděčni, že takový virus inspiroval k většímu vnímání vlastní čistoty a k tomu brát ohled na čistotu prostoru ostatních lidí. Mnoho škol je dočasně zavřených a to mnoha rodinám dává možnost sejít se pohromadě a přijmout emocionální podporu, která dovoluje, aby tak zásadní okamžik ve Vzestupu Země zdůraznil důležitost péče o všechny vztahy na nejvyšší frekvenci rezonance. Ve státu Washington, USA, organizují mladí lidé bezplatné hlídání dětí, aby umožnili rodičům, kteří si nemohou dovolit placené hlídání, jít do práce a dál vydělávat.

I když silná vibrace masové hysterie je zjevná, mnoho lidí se zastavuje, aby se zamyslelo nad hlubšími existenčními otázkami. Otázkami, které nás probouzí ze zajetého příběhu zmírající matice (matrixu).Otázky, které nás rychle sunou do paralelních časových dimenzí intenzivního růstu, akcelerace a rozvoje.

Matrix zastaralého paradigmatu byl vytvořen jako „vzorce konání" do takové nevědomé míry, že citlivým bytostem téměř nedovoloval se během dne zastavit, aby se nacítily na Zdroj v momentech léčivého prostého bytí. Náš denní rytmus nastavený na „dělat, konat a zase dělat" byl teď nabourán a stal se příležitostí k tomu skočit po hlavě do vnitřní dimenze naší bytosti, kde není kam jít, není kým být a nelze dělat nic, než se spojit, srovnat, růst a expandovat během tohoto zásadního okamžiku znovuzrození.

Pokud vy, či někdo koho znáte, nejste fascinováni tím, jaké zde probíhají změny, můžete tento důležitý čas využít jako příležitost k sebepoznání toho, kdo jste na emocionální i vibrační úrovni. Tím pomůžete narovnat jemné části vašeho energetického pole do vetší harmonické shody.

Jako poslední bod – když vyjadřujete vděčnost, berete na vědomí přítomnost něčeho, co má nějakou vlastní danou hodnotu. Když pomineme vnímání hodnot věcí ve vnějším světě, primární hodnota všeho, včetně koronaviru, je vědomí, které v něm spočívá. Pokud na jakoukoliv formu reagujete z pozice strachu, podvědomě žádáte tu věc, aby zůstala ve své formě, abyste na ni mohli dále reagovat z pozice svého strachu. Pokud si nepřejeme reagovat na žádnou formu existence z pozice strachu, vneseme do naší interakce vibraci vděčnosti. Tím s odvahou uznáme / potvrdíme hodnotu vědomí uvnitř této formy a tím vytvoříte hlubší vztah mezi vámi a tou formou. Když se sjednocujete s vědomím jakékoliv formy skrze vděčnost, jakožto spolu-tvořitelé naší reality, požadujete po této formě, aby se stala formou s nejvyšší úrovní vědomí. V tomto případě to způsobí, že se koronavirus rozplyne do své původní formy průzračného věčného světla. Následující slova vám mají pomoci s tím, abyste podpořili svůj imunitní systém, vymanili se z matice strachu a znovunabyli slávu své odvahy, na kterou tak dlouho čekáte, jasnosti mysli, vědomí a síly:Děkuji ti, koronavire, za to, že jsi budíčkem, který tento svět potřeboval. Už jen fakt, že v jedné a té samé větě zmiňuji poděkování a koronavirus, mi pomáhá rozpustit duchovní předsudky, které tvrdí, že se zhmotní to, co řeknu nahlas. Takové podivné myšlení může být jen skrytá práce mého strachu převlečeného za duchovní koncept. A pokud jsem k tomu, abych se skutečně probudil, potřeboval prostředí světové epidemie, tak budiž. 

Děkuji ti, koronavire, za to, že pomáháš tolika bytostem zaměřit svoji pozornost na přítomný okamžik. Tak, jak si myjeme ruce, pojďme vyčistit i naši realitu od rozbitých paradigmat korupce. Tím, jak trávíme více času prostým „bytím", než nekonečným „konáním", kéž si svět oddychne a odpojí se od nezdravých návyků módu přežití, ať objevuje život za stavu hlubšího míru, harmonie a jednoty. Kéž sbližování rodin a přátel přinese sblížení i sousedů a komunit za účelem pokojného shromáždění, tak jak pokračuje zrod naší země 5.dimenze ve slávě vědomí a přítomnosti.

Děkuji ti, vděčnosti za to, že jsi mi ukázala, jak vytvářet vztahy s vědomím ve všech formách, tak abych už nebyla hypnotizována silou, kterou nevědomky předávám věcem vně mě.

Děkuji ti, vděčnosti za to, že jsi mi ukázala, že síla mého vnímání je silnější než epidemie strachu. S tímto vědomím dovoluji všem vzorcům, vlastnostem a programům nedostatku, rolím oběti, strachu, zneužívání, módu přežití, chamtivosti a korupci, aby teď byly vyčištěny z mého energetického pole, navráceny do Zdroje svého původu, zcela proměněny a zcela uzdraveny. Od tohoto okamžiku, jakožto spolu-tvořitel mé reality, velím své síle, kterou jsem nevědomky odevzdal, aby byla všechna rychle navrácena do mého energetického pole. Posiluji svůj imunitní systém pomocí vyšších vibrací spojeného sjednoceného světla, zatímco proměňuji ozvěnu nevědomé formy tím, že potvrdím její existenci a ocením vědomí, které v ní dlí.

Protože vědomí všech je vědomí JSEM, dovoluji, aby každý okamžik projevu vděčnosti navrátil každou formu do své čistoty, svátosti a dokonalosti věčného světla a to teď, když jsem připravený, ochotný a schopný předstoupit jako pravda a přenos Světla ve formě. Kéž tento záměr zahojí moji bytost, pozvedne všechny okolnosti a promění moji realitu, realitu mojí rodiny, mých vztahů, mých přátel a sousedů a celého lidstva a dál.

Děkuji ti, vděčnosti za to, že proměníš koronavirus zpět ve světlo. Děkuji ti, že jsi mi připomněla tu sílu, která je vždy v mém nitru. A tak jsem zahojen, transformován a znovuzrozen jakožto světlo vědomí JSEM teď."

Vzpomeňme, že slovo ´corona´znamená koruna. Procházíme procesem, který je radikální, abychom zajistili, že struktura času zůstane akcelerovaná, aby navrátila rovnováhu a vědomí každému srdci. Tím, že si každý vezme zpět sílu našich korun, vracíme zpět trůn Nebeského království ze vzorců nerovnováhy a nevědomého závislého cyklení, které bylo vytvořeno nejvyšším vědomím jako katalyzátor procitnutí uvnitř sebe. Toto procitnutí nemá být provedeno s agresí a strachem, ale s odvahou tvé nejvyšší pravdy, která se týká vědomí věcí, bez ohledu na to, jak se zdají, či vypadají.

Toto znamená probudit se z matrixu. Pokud čtete tato slova, potvrzuji, že vaše procitnutí je v plném proudu. Namísto potýkání se s nepříjemnými pocity z pozice strachu, s fyzickými symptomy, či se zprávami plných hrůz, zapojme sílu naší vděčnosti, abychom se spojili s vědomím ve všech formách, abychom je proměnili zpět ve světlo tím, že uznáme jejich hodnotu.

Jménem Vesmíru, Akašských záznamů, které sledují Vzestup Země a všech galaktických rad, které udržují prostor pro probuzení svrchovanosti všech vnímavých bytostí, jsem tu s vámi na každém kroku. Vítězství světlu JSEM.Vše pro láskuMatt Kahn

13.března 2020

www.mattkahn.org

https://www.youtube.com/channel/UCHyGxx33FQ2cbZqPMh4hi_Q


Prelozila Katerina Newbury

Nejnovější články na našem portálu

červenec 08, 2024 4639
„Je nutné zvyšovat svůj duchovní, psychický a energetický potenciál, který bude sloužit...
červen 25, 2024 259
Již antická medicína přisuzovala vodě léčivé účinky. Kromě země, vzduchu a ohně je voda jedním ze...
červen 20, 2024 484
20. 6. 2024 ve 22:51 vstoupí Slunce do znamení Raka a bude následovat Merkura a Venuši, kteří do...
červen 17, 2024 425
V dnešní uspěchané době se stále více lidí snaží najít přirozené způsoby, jak zlepšit své zdraví a...
červen 12, 2024 7506
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8952
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 647
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 448
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 552
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 572
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 716
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 659
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2068008
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 516057
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 458297
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 294364
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283722
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273526
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260538
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 253498
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251824
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243485
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241714
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215707
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207293
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189501
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186834
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184570
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 177028
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 167205
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163679
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161427
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143254
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128447
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124958
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122956
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...