SOLFEGGIO FREKVENCE – Léčivé a harmonizující  tóny pro naši duši i tělo

„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. – Nikola Tesla

Léčebné působení zvuku je využíváno v průběhu celé historie lidstva. Najdeme o něm zmínky již v prehistorii, kdy doprovázel hudební a taneční rituály, v Antice, kde v rámci léčebných procedur byly rozvíjeny instrumentální a vokální dovednosti, či v dávném Orientu, kde se zabývali léčebným účinkem hudebních postupů a frekvencí tónů. Jedním z výrazných účinků hudby je její schopnost navodit změněné stavy vědomí, které mají prokazatelný pozitivní vliv na osobnostní rozvoj člověka a léčení na psychické i fyzické úrovni. Jde zejména o „flow fenomén“ (plynutí), navození relaxovaného stavu nebo přeladění mozkových vln na alfa hladinu. Tyto stavy vědomí, zejména v hudbě, mohou být také doprovázeny tzv. vrcholnými zážitky, „peak experiences“, kterým je také připisován příznivý vliv v rámci osobního rozvoje i terapie tělesných a duševních potíží. V neposlední řadě hudba působí také na emoce a vhodným výběrem můžeme dokonce pomocí zvuku přeladit negativní emoční stav na pozitivní.

První písemné zmínky o Solfeggio frekvencích sahají až do starověku, přesněji do 8. – 11. století. Z tohoto období byl v nedávné minulosti objeven hymnus (chvalozpěv), známý jako Ut Queant Laxis – chvalozpěv na Jana Křtitele. Z první části textu vychází prvních šest solmizačních slabik, Ut – Re – Mi – Fa – Sol – La. Každá první slabika každého hemistichu (půlverše) je zároveň první slabikou následné noty, což jsou právě názvy Solfeggio frekvencí a dnešních solmizačních slabik. Je pravděpodobné, že chvalozpěv na Jana Křtitele není jediný zápis, který se dochoval. Někteří badatelé se domnívají, že se řada těchto materiálů nachází v nepřístupných vatikánských archivech. Další teorie naznačuje, že důvodem je mocná síla harmonizovat a uzdravovat lidské vědomí.

Z matematického hlediska vycházejí všechny frekvence z Posvátné geometrie.

CO JSOU VLASTNĚ SOLFEGGIO FREKVENCE?

Jedná se o starodávný tonální rozsah, původní stupnici o šesti tónech. Italské slovo Solfeggio znamená v překladu solmizace a solmizace slouží k určování výšky tónů (frekvencí). Jednotlivé tóny stupnice byly laděny jiným způsobem a v jiných výškách, než je tomu dnes. Solfeggio frekvence by měly představovat základní tóny, které nejlépe souzní s naším tělem a organismem. Tyto frekvence se dnes používají jako uzdravující a harmonizující prostředek v muzikoterapiích, v psychosomatice a dokážou neuvěřitelným způsobem harmonizovat prostor.

Léčení zvukovými vibracemi a vlnami je založeno na tom, že zvuk je schopen prostupovat našimi buňkami a přetvářet jejich strukturu, podle dané frekvence, kterou přijímají. Dalo by se říct, že naše tělo je něco jako ladička a je schopno se naladit na frekvence okolí. Posloucháme-li opakovaně určité frekvence, tak se naše buňky postupně s těmito frekvencemi sladí. Co kdybychom dávali cíleně přednost těm, co mají uzdravující vliv na naše tělo, vědomí, emoce a buňky před těmi, co nás dokážou rozladit?

Solfeggio frekvence mohou být cestou k tomu, abychom byli v životě skutečně šťastní

Kdo by nechtěl žít ve zdraví, lásce a harmonii jako v bájné Atlantidě? Rozpustit své strachy, uvolnit traumatické zážitky, odstranit bolest duše i těla, zlepšit paměť nebo omládnout? To vše a mnohem více umí Solfeggio frekvence…hudba, kterou léčili Atlanťané. Zázračné tóny frekvencí mají neskutečný dar – byly a jsou používány pro spojení člověka se svým Já. Dokáží zrušit vše, co nás odděluje od Zdroje – jako je strach, pocity viny, zmaru i sebelásky.

Solfeggio frekvencí je celá řada. Na začátku jich bylo pouze šest – 396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 639 Hz, 741 Hz, 852 Hz – ale díky L. Horowitzovi byly doplněné o další tři – 174 Hz, 285 Hz a 963 Hz. Dr. Leonard George Horowitz spolupracuje se Světovou organizací pro přírodní medicínu. Je specialistou na genetickou biochemii, věnuje se „frekvenční rehabilitaci“. Je autorem 17 knih a ve své knize The Book of 528: Prosperity Key of Love odhaluje, že aplikace frekvence 528 Hz může být skutečným řešením pro ozdravení lidstva i celé planety Země.

9 nejvýznamnějších Solfeggio frekvencí pro Váš šťastný život

  • 174 Hz – Jedná se o první tón doplněný L. Horowitzem. Nižší tóny jsou údajně podobné přírodním anestetikům. Frekvence 174 Hz dokáže zklidnit a posílit přetížené orgány a mírní tíživou bolest. Používá se jen zřídka, jelikož je pro nás ještě dost ostrá. I když se jedná o nejnižší frekvenci, tak je pro nás složitější ji vstřebat. Přesto je to možný prostředek pro akutní stavy.
  • 285 Hz – Tón 285 Hz je schopný podpořit léčbu ran, popálenin nebo slouží k léčbě jakékoliv jiné formy poškození tkáně. Tento tón se nedoporučuje poslouchat v depresivních stavech! Akorát by prohloubil naši melancholii.
  • UT – 396 Hz – Tento tón je původní tón Solfeggio frekvencí. Z psychického hlediska nám umožňuje realizovat naše cíle. Posloucháním UT frekvence můžeme utlumit naše mnohdy velmi omezující strachy a obavy. Pokud chceme dosáhnout něčeho nového, frekvence UT může hodně pomoci.
  • RE – 417 Hz – Tón RE nás může navést k pozitivní změně a navést nás na správnou cestu. Může být použit pro odstranění omezujících pocitů či dojmů, které brání člověku v dosažení jeho životních cílů. Dodává nám energii a sílu. Také odlehčuje od traumatických zážitků.
  • MI – 528 Hz – Tón MI, frekvence lásky, spouští optimální funkce DNA a opravuje její poškozené části. Tato frekvence byla použita vědci při výzkumu DNA. Umožnila její snadné dělení a sestavování opravených částí. Používá se ke zvýšení životní energie, vyjasnění mysli a vědomí. Probouzí tvořivost a doslova radost do života.
  • FA – 639 Hz – Frekvenci FA lze použít k řešení vztahových problémů, problémů v rodině, mezi partnery, přáteli a k řešení sociálních problémů. Posiluje komunikaci mezi lidmi, porozumění, toleranci a lásku.
  • SOL – 741 Hz – Tato frekvence napomáhá detoxikaci organismu (solve polluti). Časté používání této frekvence vede ke zdravějšímu a jednoduššímu způsobu života, což můžeme ještě více podpořit zdravým jídlem. Slouží k prevenci před vlivy různých druhů elektromagnetického záření a očišťuje tělo po bakteriálních a virových infekcích.
  • LA – 852 Hz – Tato frekvence dokáže probouzet naši vnitřní intuici – náš šestý smysl – ten velmi často opomíjíme. Naše racionální myšlení nám může v mnoha věcech pomoci. Pokud se ale vrátíme k našemu vnímání a posílíme ho, dokážeme se snadněji rozhodovat při složitých životních situacích.
  • 963 Hz – Frekvence 963 Hz probouzí jakýkoliv systém do jeho původního stavu. Můžeme ho nazvat jedním slovem – Jednota. Obnovuje propojení člověka s energií duchovního světa a umožňuje najít naši přirozenou vlastnost a povahu. Frekvence 963 Hz je pro člověka těžko uchopitelná, pokud s ní nemá dlouhodobější zkušenosti, stejně jako frekvence dosti nízké či vysoké.

Frekvence 432 Hz a 528 Hz jsou považovány za „nejpřirozenější“ frekvence naší planety.

O účincích frekvence 432 Hz údajně moc dobře věděl i německý kancléř Adolf Hitler. Podpořil zavedení frekvence 440 Hz, o níž pravděpodobně věděl, že negativně ovlivňuje myšlení. Tuto teorii ale nelze vědecky ani historicky doložit. Víme také, že před 19. stoletím neexistovalo všeobecně uznávané ladění a že v některých částech Evropy bylo komorní A laděné právě na 440 Hz. Studie z Japonska z roku 2018 zjistila, že hudba naladěná na frekvenci 528 Hz výrazně snižuje stres v endokrinních a autonomních nervových systémech, a to dokonce i po pouhých pěti minutách poslechu. A ve studii publikované v Journal of Addiction Research & Therapy frekvence 528 Hz snížila toxické účinky etanolu, hlavní složky obsažené v alkoholických nápojích, na buňky. Ještě více ohromující bylo, že tato frekvence také zvýšila životnost buněk asi o 20 %.

V dnešním světě je rozhodující, jak se dokážeme správně „naladit“. Chcete-li změnit svět, musíte změnit hudbu.


 

Nejnovější články na našem portálu

červen 17, 2024 67
V dnešní uspěchané době se stále více lidí snaží najít přirozené způsoby, jak zlepšit své zdraví a...
červen 12, 2024 7168
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8714
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 411
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 259
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 384
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 406
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 593
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 558
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 323
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...
duben 24, 2024 827
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 808
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2054267
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515896
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457714
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293983
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283363
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273407
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260230
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 252760
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251197
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243292
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241450
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215529
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207058
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189062
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186719
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184468
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176904
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 167031
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163564
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161307
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143124
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128369
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124846
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122805
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...