Rozhovor s Cobrou o Tachyonových léčebných komorách

leden 2022,

zdroj: https://tachyonetvie.blogspot.com/2022/01/cobra-interview-sur-les-chambres.html


Milí přátelé, přeložila jsem pro vás lednový rozhovor kolegyně z tachyonové komory ve Francii s Cobrou. 

Cobra (jméno je složenina z Compression Breakthrough, průlom komprese) je tvůrce tachyonových komor, známý insider, kontaktér Plejáďanů, Hnutí odporu a zástupce sítě Agartha. Rozhovor je možné nalézt i na Cobrově webu http://2012portal.blogspot.com/


Rhona: Skvělé. Děkuji, že jste přijal rozhovor o tachyonových komorách, který má několik cílů. První pomůže porozumět naší historii a vztahu k tachyonové energii a tachyonovým komorám, druhý rozšíří naše chápání energetického léčení pomocí tachyonové komory, pro všechny strážce a lidi, kteří přijdou na sezení. Existují dvě části, historie a pozadí a jak to funguje při léčení. Je to v pořádku? Cobra: Ano. To je v pořádku. Rhona: Báječné. Takže za prvé, abychom mohli připravit scénu, můžete vysvětlit, co je tachyonová energie? Odkud to pochází? A jaká je její role? Cobra: Dobře. Tachyonová energie přichází přímo ze Zdroje. Tachyony byly první částice, které byly vytvořeny, když tento vesmír vznikl. Takže to je přesně důvod, proč jsou naším přímým spojením se Zdrojem. Tachyony jsou částice, které cestují rychleji než světlo a spojují nás tak s vyššími dimenzemi.

Rhona: Dobře. Myslíme, že tachyonové komory lze nalézt v různých galaktických civilizacích ve vesmíru. Jaký je účel těchto tachyonových komor?

Cobra: Myslíte galaktické tachyonové komory? Rhona: Ano. Cobra: Dobře. Komory, které mají některé velmi vyvinuté rasy, jsou mnohem pokročilejší než ty, které máme tady na této planetě. A tyto komory dokážou téměř zázračně léčit. Jsou schopné posouvat hmotu. Jsou schopné sladit hmotu s dokonalými archetypy. Takže jsou to velmi pokročilé technologie, které budou představeny této planetě v určitém okamžiku po Události. Rhona: Dobře. Existovaly tachyonové komory na Zemi před zavedením karantény před 26 000 lety? Cobra: Ano, samozřejmě. V Atlantidě, na planetě Zemi existovaly tachyonové komory. Rhona: Dobře. Pyramidy byly objeveny po celém světě, nejen v Egyptě. Existuje spojení mezi pyramidami a tachyonovými komorami?

Cobra: Existuje samozřejmě určitá souvislost, protože pyramidová struktura je posvátnou geometrickou strukturou, která má velmi zajímavé schopnosti. A to je jeden aspekt technologie, který může pomoci při využití tachyonové energie. Rhona: Dobře. Ještě k tématu pyramid, jaký je rozdíl mezi iniciační komorou a tachyonovou komorou? Cobra: Iniciační komora – účelem iniciační komory je vytvořit kvantový skok ve vědomí. A to je to, co některé pokročilé tachyonové komory dokážou. Ale tyto komory nejsou na planetě Zemi dostupné. Také z bezpečnostních důvodů, protože lidské bytosti nejsou schopny... nejsou v tuto chvíli připraveny provozovat tak pokročilou technologii. Na něco takového nejsou duchovně dostatečně čisté. Rhona: To ano. Závoj matrixu absorbuje velké množství tachyonové energie. Bez tohoto závoje bychom se všichni koupali v tachyonech. Jaké změny nastanou pro nás všechny, když závoj spadne? Cobra: Když závoj spadne, tachyonová energie začne pronikat do lidských těl a začne obnovovat zdraví, a také emocionální a mentální harmonii v povrchové populaci. To je to, co můžeme po Události očekávat.

Rhona: Dobře. A v přesném okamžiku Události, jaká bude role tachyonových komor? Cobra: Tachyonové komory, které jsme nainstalovali na povrch planety, povedou velmi silné energie a ve skutečnosti uzemní mnoho tachyonové energie pro celou planetu. A to pomůže stabilizovat mřížku. Takže v okamžiku Události nedojde k žádným masivním zemětřesením ani drastickým kataklyzmatům. Rhona: Dobře. Jelikož jsme nyní stále ve stejné karanténní situaci, tachyonové komory stále nefungují na svůj nejvyšší potenciál. Můžete nám říci více o aktualizaci nebo změnách tachyonových komor po Události? Budou pracovat na svůj plný potenciál?

Cobra: Budou modernizovány nejprve energeticky a po určitém okamžiku dají plejádské týmy majitelům tachyonových komor pokyny, jak komory vylepšit, a také obdrží technologické vylepšení v určitém okamžiku po Události. Rhona: Dobře. Děkuji za tu první část. Pojďme tedy k další části, která je o něco delší – Jak fungují léčebná sezení. Každá tachyonová komora, kterou aktivujete, je kvantově spojena s červí dírou, která je vytvořena pomocí tachyonizovaného krystalu obíhajícího ve výzkumném satelitu Genesis II na úrovni závoje za účelem vytvoření průchodu pro tachyonovou energii, červí díra je charakterizována dvěma konci. Jedním z nich je tachyonová komora. A všichni se ptáme, kde je, prosím, druhý konec?

Cobra: Dobře. Jeden bod je tachyonová komora. A druhým bodem je vesmírná stanice Genesis II, která je za závojem. Takže tato červí díra spojuje zdroj tachyonů v krystalu Genesis II a tachyonovou komoru. Rhona: Dobře. Můžete nám říct trochu více o tom, jak to funguje? To spojení.

Cobra: Funguje prostřednictvím kvantového zapletení. Takže tachyony, které jsou na satelitu Genesis II, jsou kvantově zapleteny s tachyony, které jsou v tachyonové komoře. A to vytváří určité spojení, díky kterému mohou tachyony volně proudit bez ohledu na závoj.

Rhona: Dobře. Rádi bychom se také dozvěděli trochu více o galaktických týmech, které spravují tachyonové komory. Jaká je funkce Plejáďanů během sezení tachyonové komory? Cobra: Dobře. Každá tachyonová komora má plejádský tým určený této komoře a zatímco v komoře probíhá léčebné sezení, tito Plejáďané pomáhají s léčivými energiemi a vyrovnávají energie prostřednictvím svých vlastních kvantových technologií. Promítají určité energie přes červí díru do tachyonové komory a napomáhají léčebnému procesu probíhajícímu v komoře. Rhona: Dobře. Mohou existovat další bytosti, které doprovázejí sezení v tachyonové komoře?

Cobra: Ano. Někdy se účastní i jiné rasy, jako jsou Síriani nebo pozitivní Androméďani. A mnohokrát jsou zde i andělské bytosti, které pomáhají v procesu léčení. Rhona: Dobře. Jsou bytosti, které se podílejí na péči o tachyonovou komoru, mimo matrix?

Cobra: Jsou mimo matrix a promítají energie do matrixu. Rhona: Dobře. Někteří lidé vidí a cítí bytosti, které na nich během sezení pracují, a mohou mít bolestivý, docela bolestivý smyslový zážitek, jako když se vaše tělo fyzicky pohybuje. Můžete vysvětlit, jak to dělají?

Cobra: Dobře. Léčivé týmy posílají silné energie tělem a energetickým polem. A někdy to vytváří detoxikační proces, který může být mírně bolestivý, protože toxiny opouštějí tělo. A poté může dojít k silnému uzdravení. Takže můžete někdy zažít docela intenzivní zážitek, když ležíte v komoře. Ne vždy, ale někdy to může být docela intenzivní. Rhona: To ano. Když se aktivuje tachyonová komora, vytvoří se vortex. A andělská bytost se ukotví v místě tachyonové komory. Jaká je role této andělské bytosti? Cobra: Tato andělská bytost je skutečným strážcem a správcem energií komorového vortexu. A řídí energie proudící tachyonovou komorou a stará se o to, aby vše probíhalo co nejharmoničtěji a co nejpozitivněji.

Rhona: Dobře. Můžeme říci, že tachyonové komory mají dvě hlavní funkce. Ve skutečnosti se vytvořený energetický kanál nikdy nezastaví. Máme tedy energetickou léčbu pro člověka a působení, které má také vliv na planetu. Můžete nám říci více o působení na planetu, o světelné mřížce?

Cobra: Dobře. Kdykoli probíhá aktivní léčebné sezení, energie proudí primárně pro osobu, která se léčí, a kdykoli neprobíhají žádná léčebná sezení, komora funguje jako energetický kanál pro energie, které jdou přímo do planetární energetické sítě a pomáhají stabilizovat a harmonizovat energetickou mřížku, cokoli je v danou chvíli potřeba. Rhona: Dobře. Děkuju. A kromě toho má komora kolem sebe energetický poloměr asi 30 až 40 kilometrů. Co se na tomto poli děje v okolí? Cobra: To je velikost energetického vortexu kolem komory. A uvnitř toho energetického vortexu je silná energie, která vše harmonizuje a pročišťuje. Rhona: To je dobré pro okolí. Pojďme k energetické léčbě pro lidi.

Léčba začíná, jakmile si člověk lehne pod pyramidu, a existuje mnoho faktorů, které vstupují do hry během sezení v tachyonové komoře, jako je náš emoční stav v daném okamžiku nebo svobodná vůle nebo vědomí, a také astrální vliv, konjunkce atd., obecně řečeno. Tachyony neléčí. Jejich cílem je poskytnout tělu potřebnou energii, aby se samo uzdravilo. Tachyonová energie je prostě přirozeným katalyzátorem tohoto samoléčebného procesu. Nebo by se dalo říci, že to není tachyonová energie, která na nás působí, ale je to energie našeho vlastního těla, která se bude synergizovat s informacemi naší původní esence, která se nachází v tachyonové energii. Naše energetická těla jsou dynamizována touto tachyonovou energií a naše vibrační frekvence se výrazně zvyšuje, abychom umožnili transmutaci nízkých frekvencí s informací o frekvenci našeho původu, práce pokračuje tři nebo čtyři dny po sezení, kdy se naše vibrační frekvence mění dolů v tomto období, kousek po kousku. Co si myslíte o tomto zjednodušeném popisu?

Cobra: Musíte použít vlastní vedení, zda je to pravda nebo ne. Musíte jít dovnitř a cítit své spojení se Zdrojem a zjistit, zda je to pravda. Rhona: Dobře. Můžete vysvětlit, co je podstata původu? Cobra: Nemohu to vysvětlit, protože to je termín, který nepoužívám, takže nevím, co tím autor myslel.

Rhona: Aha, takže jaký výraz používáte? Cobra: Pro co? Rhona: Pro návrat ke svému původu, kdo jsi? Cobra: Vaše vyšší já, vaše duše, myslím… Rhona: Vaše vyšší já. Dobře. Cobra: To bylo vysvětleno tolikrát. Nemyslím si, že je nutné odpovídat Rhona: Dobře. Někteří lidé mají pocit, že práce začíná tři nebo čtyři dny před sezením, nebo… dokonce někteří lidé říkali déle. Můžete vysvětlit, proč mají pocit, že práce začíná před sezením? Cobra: Dobře. Jakmile osoba učiní záměr jít do komory na léčebné sezení, týmy Světla již zahájí práci na přípravě člověka na léčebné sezení a komora na získání správné kombinace energií pro léčebné sezení.

Rhona: Dobře. Takže mluvíme-li o různých energetických tělech podle vašeho diagramu, se sedmi rovinami stvoření, z nichž každá je rozdělena do sedmi podrovin, to je 49 podrovin od nejhustší fyzické roviny po nejvyšší božskou rovinu. Abychom to rozdělili na dvě části, je tu první nižší část z nejhustší fyzické roviny do nižší mentální roviny, kde se negativita může připojit, jako úrovně pod vlivem a regulací matrixových kontrolorů, a druhá vyšší část z vyšší mentální úrovně do božské úrovně, kde jsme na nejsvětelnějších úrovních, kde se žádná negativita nemůže připojit. Souhlasíte s tímto rozlišením mezi nižšími rovinami, které mohou být manipulovány temnými silami, a vyššími rovinami, které nemohou? Cobra: Ano. Souhlasím. Rhona: Skvělé. Můžete vysvětlit energetickou práci tachyonové komory pro nižší roviny?

Cobra: Dobře. Co dělají tachyony – proudí nižšími úrovněmi fyzickým tělem, éterickým tělem, astrálním tělem, mentálním tělem a vše harmonizují a slaďují. Snižují množství primární anomálie a zvyšují množství světla v těchto tělech. Rhona: A pro vyšší úrovně? Cobra: Ve skutečnosti také protékají těmi vyššími těly, tělem duše a vyššími těly a vyššími dimenzemi esence duše. A také tam zvyšují světlo a ve skutečnosti upevňují spojení mezi duší a osobností. Rhona: Můžete vysvětlit, jak funguje tachyonová energie s Ego trojúhelníkem, Atma, Buddhi, Manas?

Cobra: Dobře. Ve skutečnosti to, co dělají tachyony – aktivují permanentní atomy na těch vyšších rovinách a prostřednictvím aktivace permanentních atomů zvyšují něco, co bych popsal jako rychlost vzestupu. Projevují více energie božské vůle pro vzestup. Takže ve skutečnosti urychlují proces vzestupu.

Rhona: Dobře. Jak tedy mezi našimi minulými životy a současností, když žijeme v matrixu, ovlivňují negativní vzpomínky naše energetická těla? Cobra: Každá vzpomínka, každá událost, která nebyla zcela vyčištěna, vytváří podpisový otisk do energetických těl. A některé z těchto otisků se mezi inkarnacemi nevyčistí a přejdou do další inkarnace. Takže zatímco žijeme tady v této inkarnaci, teď tu nějaké ty otisky stále jsou. A jedna část procesu hojení v komoře je vyčistit tyto otisky. Rhona: A nyní obecněji – všichni lidé, kteří provádějí sezení v tachyonových komorách, vyzařují energii do svého okolí, tachyonovou energii, a do kolektivního vědomí, můžete nám tento proces vysvětlit?

Cobra: Je to velmi jednoduché. Lidé, kteří byli v komoře, obdrželi určité množství tachyonové energie a začnou určité množství této tachyonové energie vyzařovat do svého okolí. Rhona: Jaká energetická práce se odehrává mezi dvěma lidmi, kteří spolu absolvují sezení? Například rodič a dítě nebo pár či přátelé. Cobra: Jejich energetické pole se harmonizuje a můžeme očekávat, že se harmonizuje i jejich vztah.

Rhona: Dobře. Takže je to pozitivní. Cobra: Ano. Rhona: Jak mohou tachyonové komory pomoci člověku, který právě zemřel, pomoci jeho duši dostat se do jiných rovin? Vkládáme pouze fotografie lidí a bohužel, dokud je stále karanténa, umístění obrázku zesnulého do komory je nevytáhne z matrixu. Souhlasíte s tím? Cobra: Dobře, vlastně [to] může pomoci přechodu zesnulé osoby do světla. Osobě se nepodaří zcela uniknout matrixu, ale může uniknout před zajetím temnými silami na éterické rovině a nižší astrální rovině. A to může člověku pomoci dostat se do oblasti, kde je na astrální rovině relativně klidné a mírumilovné prostředí.

Rhona: A můžete nám říci o výhodách tohoto pro sezení pro těhotnou ženu a dítě?

Cobra: Ano. Ve skutečnosti to může matce pomoci usnadnit proces těhotenství a také to může pomoci dítěti v harmoničtějším ukotvení do fyzického těla. Rhona: Dobře. Takže to může pomoci s porodem? Cobra: Ano. S celým procesem. Rhona: Skvělé. Proč je užitečné provádět sezení v tachyonové komoře v kojeneckém stadiu až do věku 12 let? Cobra: V každém věku se mohou vyskytnout určité výzvy a určité vývojové výzvy a tachyonová komora je pomáhá omezit a harmonizovat proces. Rhona: Dobře. Doporučujete 3 až 6 sezení. Jak se práce vyvíjí v průběhu sezení?

Cobra: To je jen obecný odhad, protože to není pro lidi praktické očekávat, že budete mít stále více a více sezení, s výjimkou určitých případů. Ale řekl bych, že pokud přicházíte pravidelně, můžete mít v tachyonové komoře trvalejší a delší účinky. Rhona: A v následujících měsících? Cobra: Totéž. Rhona: Tachyonová komora není kouzelná hůlka ani horská dráha. Můžete se vyjádřit k tomu, že je důležité pracovat denně s vědomím?

Cobra: Dobře. Tachyonová komora je jen nástroj, který vám může pomoci ve vašem vlastním procesu, ale vaše vlastní rozhodnutí je stále klíčové. Pokud tedy nebudete aktivně asistovat v procesu uzdravování, ať už vám komora pomůže vyléčit cokoli, můžete to svými činy a svými rozhodnutími znovu rušit. Pokud tedy budete spolupracovat s komorou, může to mít docela magické výsledky. Pokud pracujete proti léčivé energii komory, zničíte tyto výsledky.

Rhona: Dobře. Někteří lidé během sezení nic necítí. Jak je můžete ujistit, že práce stále probíhá? Cobra: Není podmínkou, že k vykonávané práci musíte něco cítit. Někdy se práce provádí na podvědomé úrovni. Někdy se provádí na buněčné úrovni. Ne vždy to přináší viditelné účinky, ale pokud používáte komoru dostatečně dlouho, určitě zaznamenáte rozdíl, zaznamenáte změnu. Rhona: A jakou radu můžete dát, abyste ze sezení vytěžili maximum?

Cobra: Za prvé, nemějte žádná očekávání ani předpojaté představy, jak by sezení mělo vypadat, buďte otevření a uvolnění, jak je to jen možné, a prostě se procesu poddejte. Rhona: Ano. A v kontextu karantény, kterou stále zažíváme, je možné, aby naše jemnohmotná těla překročila závoj během sezení v tachyonové komoře? Cobra: Ve skutečnosti je to možné. Můžete mít mimotělní projekci do mateřských lodí. Někteří lidé to zažili, protože vytváříme určitý, řekl bych kvantový přenos mezi komorou a mateřskými loděmi, které jsou nahoře, a určité věci se mohou stát. Rhona: Dobře. Nedávno jsme ve Francii viděli explozi v počtu tachyonových komor. Existuje souvislost s klíčovou rolí Francie v globálním osvobození? Cobra: Ano, samozřejmě. S Francií, a především s Vortexem Bohyně v Paříži, se energeticky pracuje hodně. A to samozřejmě pomohlo vytvořit tento velmi silný zájem o tachyonové komory ve Francii, protože Francie je jednou z mála klíčových zemí pro proces planetárního osvobození. Rhona: Dobře, skvělé. Můžeme se podívat na aktuální situaci s virem C**id. Může léčba tachyonovou komorou transmutovat informaci o RNA va*cín a eliminovat toxicitu sloučenin va*cíny? Cobra: Řekl bych, že tachyonové komory snižují škodlivé vedlejší účinky všeho, co se děje s lidským tělem. Nemění chemické složení těla, ale energie tachyonů harmonizuje tok energie tělem. Harmonizuje čakrový systém. Harmonizuje imunitní systém, který se pak s celou situací vypořádá co nejefektivněji.

Rhona: Dobře. Va*cína tedy člověka energeticky blokuje. Va*cíny ovlivňují spojení mezi vyšším já a lidskou osobností. Jak může tachyonová komora pomoci tomuto problému? Cobra: Neexistuje nic, co by skutečně přerušilo vaše spojení s vaším vyšším já, bez spojení s vaším vyšším já byste zemřeli. Takže vždy existuje určité množství spojení a tachyonová komora toto spojení jednoduše rozšiřuje, harmonizuje vás s tímto spojením. Rhona: Máte čas na pár dalších otázek? Cobra: Dobře. Rhona: Je spousta informací a věřte mi, že se mě lidé neustále ptají na Med Bed a někteří lidé říkají, že stále existují a používá je pozitivní armáda. Je to možné před Událostí? Cobra: Znovu řeknu, že lékařské postele nebudou před Událostí dostupné povrchové populaci.

Rhona: Ano. Jako předtím. Jaký je tedy rozdíl mezi Med Bed a tachyonovou komorou?

Cobra: Jsou to samozřejmě dvě různé technologie. Med Beds jsou vlastně zařízení, která přeskupují atomovou strukturu fyzického těla. A mohou tímto léčit orgány, mohou přestavět orgány. Mohou lidem narůst chybějící končetiny. Zatímco tachyonové komory jsou více multidimenzionální. Pracují na všech úrovních stvoření najednou. Rhona: Různé úrovně, to ano. Takže se dostáváme ke konci našeho rozhovoru. Máte nějaký konkrétní vzkaz pro povrchové obyvatelstvo planety v této těžké době?

Cobra: Ano, určitě. V tomto bodě je velmi důležité držet Světlo, ukotvit Světlo, ve svém vlastním Světle, ve svém vlastním těle, ve svém vlastním energetickém poli a kolem sebe. A také, abychom použili zdravý rozum, jsme v období šílenství konce času, příliš se na to nesoustřeďte. Používejte zdravý rozum. Rhona: Ano.

Cobra: Zdravý rozum je velmi důležitý. Rhona: Ano. Velmi vám děkuji, Cobro, že jste si udělal čas na zodpovězení všech těchto otázek, protože tyto informace jsou skutečně velkou pomocí. Ráda bych poděkovala Gwen z Plejádské zahrady v Bretani a Ericovi, který to celé pomohl nahrát. A kdo ví, třeba se brzy uvidíme. Cobra: Dobře.
------------
Tachyonová komora v ČR, Český Krumlov: https://tachyonchamber.net/ e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. mobil: +420 721 812 835


Nejnovější články na našem portálu

červenec 08, 2024 4639
„Je nutné zvyšovat svůj duchovní, psychický a energetický potenciál, který bude sloužit...
červen 25, 2024 259
Již antická medicína přisuzovala vodě léčivé účinky. Kromě země, vzduchu a ohně je voda jedním ze...
červen 20, 2024 484
20. 6. 2024 ve 22:51 vstoupí Slunce do znamení Raka a bude následovat Merkura a Venuši, kteří do...
červen 17, 2024 425
V dnešní uspěchané době se stále více lidí snaží najít přirozené způsoby, jak zlepšit své zdraví a...
červen 12, 2024 7506
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8952
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 647
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 448
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 552
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 572
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 716
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 659
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2068010
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 516057
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 458298
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 294364
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283722
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273526
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260539
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 253498
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251824
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243485
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241714
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215707
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207293
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189501
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186834
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184570
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 177028
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 167205
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163679
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161427
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143254
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128447
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124958
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122956
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...